Skip to main content
DA / EN

Traumer i barndommen og relaterede mentale sundhedsmæssige udfald i en lovovertræderpopulation

 

Projekt titel

Traumer i barndommen og relaterede mentale sundhedsmæssige udfald i en lovovertræderpopulation

Projektansvarlig

Áine Travers

Projektbeskrivelse

Baggrund:
Traumer i barndommen er en risikofaktor for bl.a. fysiske og psykiske sygdomme og for at begå voldelig kriminalitet. Det er dog ikke alle traumatiserede børn som begår voldelig kriminalitet senere i livet. Vejen fra offer til gerningsmand er kompleks og påvirkes af en række faktorer.

Dette projekt samarbejder med PBNI om at vurdere traume blandt nordirske gerningsmænd dømt for krænkelser mod børn eller kønsbaseret vold. Nordirland er en region med en meget høj eksponering for traume og posttraumatisk stress. Siden fredsaftalen i 1998 er selvmordsraterne og mængden af mentale problemer steget i Nordirland ligeledes er raterne for seksuelt vold og vold i hjemmet. Dette projekt vil undersøge, hvordan traumer, herunder dem, der er relateret til den politiske konflikt, kan have indflydelse på vold i hjemmet i regionen.

Formål:

  • Opbygge en database med traumeeksponeringer fra en population af indenlandske lovovertrædere i Nordirland;
  • Identificere barndoms traumers påvirkning, risiko- samt beskyttende faktorer for fremtidig overtrædende adfærd og recidivisme;
  • Producere anbefalinger for hvordan man kan anvende denne information til at reducere recidivism

Metoder:
PBNI datafiler vil blive analyseret for at fastslå om der eksisterer sammenhænge mellem specifikke mønstre for traumeeksponering, mental sundhedspræsentationer og alvorlige former for indenlandsk kriminalitet.

Perspektiver:
Der vil blive produceret anbefalinger for hvorledes interventioner rettet mod gerningsmænd dømt for børnerelateret eller kønsbaseret vold kan forbedres.

Startdato og forventet slutdato

01.03.2017 – 29.02.2020

Hovedvejleder

Maj Hansen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Cherie Armour, Ulster University;
Geraldine O'Hare, PBNI

Projektet udføres under

ThRIVE forskningsgruppe

Finansiering

European Commission Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions

Nøgleord

Traume, mental sundhed, lovovertrædere, gerningsmænd, køns-baseret vold.

Sidst opdateret: 01.08.2023