Menu

Rapporter og arbejdspapirer

 

 2018

 
 1.

 Dokkedahl, S.B. & Elklit, A. (2018)Undersøgelse af indbyrdes vold. Videnscenter for Psykotraumatologi.

2017

 
 3.

 Løkkegaard, S.S., Andersen, M. E., Eriksen, S. B., & Elklit, A. (2017). Odense Child Trauma Screening: Administrationsmanual. Videnscenter for Psykotraumatologi.

 2.

 Olsen, A. S., Vansgård, L., & Elklit, A. (2017). Når far stalker mor – hvordan børn påvirkes af stalking. Syddansk Universitet. Videnscenter for Psykotraumatologi.

 1.

 Lindekilde, N., & Bramsen, R. H. (2017). National kortlægning af forskning og viden på voldtægtsområdet.: Spor 1. Center for Voldtægtsofre.

2016

 
 3.

Andersen, S.A., & Elklit, A. (2016). Efter flugten: Den psykiske tilstand blandt flygtninge i Danmark og effektvaluering af behandlings- og rehabiliteringscentret OASIS. Videnscenter for psykotraumatologi.

 2.

Bramsen, R.H., Hansen, M., Lindekilde, N., Poulsen, A.K.H., Sørensen, L.S., & Lasgaard, M. (2016) KÆRLIG TALT: Evaluering af effekt og tilfredshed. Odense Syddansk Universitet - Institut for Psykologi.

1.

Hansen, N. B., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Ingemann-Hansen, O. & Elklit, A. (2016). Anmeldt voldtægt - faktorer relateret til sagshenlæggelse i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, 1-38.

 

2015

 
3.

Eriksen, S. B., Hansen, N. B. & Elklit, A. (2015). Ud af voldens skygge II. Evaluering af rådgivning- og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, 1-89.

 

2.

Vang, M., Skøtt, L, Troensegaard, A. M. & Elklit, A. (2015). Når livet slår fra sig - en eksplorativ undersøgelse af børn på Krisecenter Odense. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp. 1-84

 

 1.

Hansen, N. B., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Ingemann-Hansen, O. & Elklit, A. (2015). Anmeldte voldtægtssager - en beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, 1-44.

 

2014

 

 
4.

Eriksen, S. B. & Elklit, A. (2014). STEPS – et behandlingsprojekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi. (pp. 1-79).


3.   

Eriksen, S. B., Hansen, N. B. & Elklit, A. (2014). Ud af voldens skygge II - Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-90. 

 

2.

Karstoft, K-I., Beck, N., Eriksen, S.B. & Elklit, A. (2014). Effekt af Behandlinget fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, 1-68.

 

1.

Eriksen, S. B., & Elklit, A. (2013). Metoder til undersøgelse af mindre børns mulige traumer ud fra story stem-traditionen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-64.

 

2013
 

 

 
5. Elklit, A. (2013) Does Safety Training works? An Empirical Study. Odense: Syddansk Universitet. (1-18).
4. 

Bramsen, R.H. (2013). En systematisk kortlægning af programmer/metoder til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge. Glostrup: Det Kriminal Præventive Råd. pp. 1-86. 

 

3. 

Schandorph, S. & Elklit, A. (2013). Med barnet som gidsel - stalking af mødre. Odense: Center for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. pp. 1-78.

  

2. 

Karstoft, KI. & Elklit, A. (2013). Spilbaseret behandling af veteraner med PTSD - en manual til individuel kognitiv behandling med spilbaseret eksponering. Odense: Center for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-24.

  

1.

Karsberg, S. (2013). Praksisanbefalinger til vurdering og behandling af børn og unge med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Odensen: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-37.

 

2012

 

 
9. 

Karsberg, S., Rønholt, S. & Elklit, A. (2012). Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-19.

   

8. 

Karstoft, KI., Beck, N. & Elklit, A. (2012). Senfølger & behandling af seksuelt misbrug i barndommen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-58.

      

7. 

Karsberg, S. (2012). En undersøgelse af forekomsten af potentielt traumatiserende oplevelser og PostTraumatisk Stress Syndrom blandt grønlandske unge. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-26.

    

6. 

Bonde, B. & Elklit, A. (2012). Psykiske og somatiske problemer hos mennesker med højrisiko jobs. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet pp 1-25.

  

5. 

Beck, N. & Elklit. A. (2012). Ud af Voldens Skygge' Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-79.

 

4. 

Lasgaard, M., Karstoft, KI., Bramsen, R. H. (2012). Evaluering af projekt 'Netværk ud i livet'. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.

  

3. 

Bramsen, R. H. & Lasgaard, M. (2012). Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. 

 

2. 

Hansen, M. & Elklit, A. (2012). Et nationalt studie af bankrøveri - de psykologiske følgevirkninger og prædiktorer for PTSD. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, pp 1-52.

  

1. 

Bramsen, R. H. (2012). Seksuel vold blandt unge: En systematisk tilgang til primær forebyggelse. Glostrup: Det Kriminalpræventive Råd, pp 1-59.  

  

2011

 
1. Bitsch, L. J., Elklit, A. & Christiansen, D. M.(2011). Basic Problems with the Measurement of Posttraumatic Growth. Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, (1-29).

2010

 
1. Elklit, A., Nielsen, L. H., Dinesen, C. S. & Jacobsen, M. (2010). Traumakurs för barn efter en katastrof. Jönköping, Sverige: Divendo förlag. .

2009

 
1. Elklit, A., Nielsen, L. H., Dinesen, C. S. & Jacobsen, M. (2009) Traumekursus for børnene på Bakkeskolen efter fyrværkerikatastrofen i Seest ved Kolding. Århus: Psykotraumatologisk Forskningsenhed, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1-63.

2007

 

3.

Elklit, A. & Petersen, T. (2007). En analyse af demografiske, sociale og psykologiske forskelle mellem de Seestborgere, som oplevede forsikringsselskabet som belastende versus hjælpsomt. Rapport til Forsikring og Pension. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

2.

Elklit, A. & Jensen, P.B. (2007). Retningslinjer for psykotraumatologiske undersøgelser - specielt med hensyn til test. København: Dansk Psykologforening, 1-14.

  

1.

Elklit, A., Isidor, S., Kristensen T. E., Konnerup, A., Lyngby, M. & Obaidi, M. (2007). Psykologisk krisehjælp – ydelser, ordninger og behov. København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk selskab og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1-149.

 

2006

 

2.

Elklit, A. (2006). Relationship between psychological trauma (PTSD), disturbed mental state, and psychotic symptoms. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

1.

Elklit, A. (2006). Psychological Assessment and Diagnosing of Traumatized Refugees. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

2004

 

4. Elklit, A. & Knudsen, M. (2004). Undersøgelse af en klientårgang (2003). Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003. Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital, 33-40.  
3. Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A. (2004). En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003. Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital, 41-61.
2. Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A. (2004): En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003. Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital. 41-61.

1.

Elklit, A. & Knudsen, M. (2004): Undersøgelse af en klientårgang (2003). Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003. Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital. 33-40.

 

2003

 

2. Elklit, A. & Knudsen, M. (2003): Integreret behandling af voldtægtsofre. I Nordborg, G. & Sigfridsson, A. (red.): Rapport Våldets offer – vårt ansvar. Umeå: Brottsoffermyndigheten. 159.

1.

Elklit, A.: Attitudes toward rape victims. I Nordborg, G. & Sigfridsson, A. (red.) (2003): Rapport Våldets offer – vårt ansvar. Umeå: Brottsoffermyndigheten. 158.

 

2002

 

4. Elklit, A. (2002): Omfang af seksuelle krænkelser og følger heraf blandt danske unge i relation til anden viktimisering og familiestatus. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 29-30.

3. Elklit, A. (2002): Forholdet mellem køn og vold i en empirisk kontekst. Kön og våld i Norden. Rapport från en konferens i Køge, Danmark, 23-24 November, 2001. Stockholm: Nordiska Ministerrådet. TemaNord, 545: 71-95.

2. Elklit, A. (2002): Holdninger til voldtægtsofre. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 27-28.

1.

Houlind, M. & Elklit, A. (2002). Post-traumatic Stress Disorder in Breast Cancer Survivors: A Review. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

2001

 

1.

Stæhr, M. & Elklit, A. (2001). Psykoedukation – en effektundersøgelse af et program for flygtningebørn. København: Dansk Røde Kors og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

2000

 
2. Elklit, A. (2000). Erfaringer med opsøgende kriseintervention. I Saur, R. (ed.) Voldens ofre – vårt ansvar. HiO-rapport 2000 nr. 9. Høgskolen i Oslo, 137.
1. Elklit, A. (2000). Voldsofres oplevelse af hjælpetilbudene. I Saur, R. (ed.) Voldens ofre – vårt ansvar. HiO-rapport 2000 nr. 9. Høgskolen i Oslo, 149.

1995

 

1.

 Elklit, A. (1995). The Psychological Aftermath of Transportation Catastrophes at Sea. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

1994

 

1.

Elklit, A. & Sylvest, S. (1994). Rådgivning under konfliktforhold - en analyse af den statsamtslige rådgivningsproces. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

1993

 

3. Elklit, A. (1993). Psykologisk behandling af voldsofre - en symposie-rapport. København: Dansk Psykologisk Forlag. (1. udg. 1992 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet).
2.

Elklit, A. (1993). The Use of the Trail Making Test (TMT) as a Neuro-psychological Screening Instrument. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

1.

Hansen, T. P. & Elklit, A. (1993). Self-blame and guilt in victims of violence. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

1989

 

1.

Elklit, A. (1989). Forholdet mellem registreret og ikke-registreret vold i et lokalsamfund. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

1985

 

1.

Elklit, A. (1985). Violent Assault - a field study of the psychology of violent assault. Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Jeg vil gerne læse en af rapporterne

Rapporter, som ikke kan downloades direkte fra siden vha. de tilhørende links, kan rekvireres ved at sende os en mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies