Skip to main content

Årets underviser 2012

Peter Schneider-Kamp modtager SDU-pris

Syddansk Universitets Undervisningspris 2012 på Naturvidenskabeligt Fakultet.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har besluttet, at undervisningsprisen i år skal tildeles en forsker/underviser, der i sin undervisning integrerer eksamen, så den måde hvor på eksamen afholdes, og de kriterier, de studerende bedømmes efter, afspejler den undervisning de studerende har deltaget i, samt at underviseren kan være rollemodel for underviserne på fakultetet. På dette grundlag indstilles lektor Peter Schneider-Kamp, Institut for Matematik og Datalogi til at modtage årets undervisningspris.

Han varierer sin undervisning og lægger vægt på at aktivere og motivere de studerende. Han er nytænkende og giver de studerende frihed til selv at vælge interessante emner i det afsluttende projekt.  Det giver engagerede studerende som fx udvikler en fredagsbar-klippekorts-app og et program der forvandler en mobiltelefon til et musikprogram ved at vifte og dreje den i luften. Han tilrettelægger eksamen, så den tager udgangspunkt i en afprøvning af de undervisningen udviklede programmer og skaber derved en direkte og tydelig forbindelse mellem undervisningen og eksamen.

Peter Schneider-Kamp er en underviser, som altid er i godt humør, og han formår at gøre stoffet forståeligt og tilgængeligt for de studerende. Han går gerne i dialog med og lytter til de studerende, inddrager de studerendes spørgsmål og ideer i sin undervisning og tager gerne sin computer frem for at vise, hvordan et konkret problem kan løses. I en af indstillingerne står der: ”Kommer man med et spørgsmål eller problem vedr. undervisningen eller sit studie generelt svarer Peter altid noget i retning af ”Aha … Det kan vi sikkert godt finde ud af!””.

 

 

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 08.10.2012