Skip to main content

6 nye professorer

Dekanen har godkendt anbefalingen

Daniel Merkle, Peter Schneider-Kamp, Claudio Pica, Jan Baumbach og Joan Boyar har alle fået titlen professor. Rolf Fagerberg har fået titlen professor MSO, med særlige opgaver indenfor rekruttering til IT-uddannelser, her tænkes der i særdeleshed på datalogi.

Udnævnelserne sker henover sommeren.

 

 

Redaktionen afsluttet: 15.08.2017