Institut for Kemi, Bio- & Miljøteknologi (KBM)

Ved instituttet forskes der inden for traditionelle tekniske og naturvidenskabelige discipliner  som kemiteknik, materialekemi, analytisk kemi, naturstofkemi, fødevareteknologi, bioteknologi, miljøteknologi og miljøeffektiv teknologi.

Tværfagligheden i forskningen er med til at sikre kvaliteten i vores uddannelser og vores studerende er derfor meget efterspurgte i kemiske, bioteknologiske, ingrediens eller lægemiddelproducerende virksomheder samt i miljø og konsulent virksomheder.

Instituttet er opdelt i følgende forskningsenheder:

SDU Chemical Engineering
Kemisk procesteknik
Funktionelle materialer og brændselsceller 

SDU Biotechnology 
Fødevarer, foder og naturlægemidler
Energi, genanvendelse og miljø
Proteinteknologi, mikrobielle processer og bioreaktorer
Medicinsk bioteknolog

SDU-Livscykluscenter

Yderligere information om instituttets aktiviteter kan fås ved henvendelse til institutleder Jens Ejbye Schmidt,  e-mail jesc@kbm.sdu.dk, tlf. 6550 7364.