Stine Grønbæk Jensen

Ph.d. projektets formål er at kvalificere anvendelsen af udsatte gruppers erindringer i nyere tids socialhistorie. Dette gøres ved at undersøge tidligere anbragtes erindringsdannelse i forskellige sociale, historiske og kulturelle sammenhænge, samt hvilke muligheder og motivationer de har haft for at gøre deres version af historien gældende i offentligheden hen over tid. Ph.d. projektet er del af et større forsknings- og formidlingssamarbejde mellem Forsorgsmuseet i Svendborg, Fængselsmuseet i Horsens og Center for velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet, kaldet ”Velfærdshistorier fra kanten”. Ambitionen med det fælles projekt er bl.a. at bidrage til udviklingen af en ny socialhistorie, som i højere grad inkluderer udsatte gruppers perspektiver. 

 

Kontakt Stine Grønbæk Jensen