Skip to main content

Nils Valdersdorf Jensen

”Alle smuglede – om ikke alene for fordelens skyld, saa for den Tilfredsstillelse, der laae i at snyde Toldvæsnet” skrev museumsinspektør Johannes Olsen i Den Sydfynske Sejlskibsfarts Historie i 1932.
Smugleri har for søfolk, fiskere og almindelige borgere i landets grænseegne været et acceptabelt, måske ligefrem tilskyndet, tidsfordriv - helt op til nyere tid.
Særligt det Det sydfynske Øhav har i kraft af sin nærhed til Tyskland og sin maritime profil været et hyppigt brugt smuglerfarvand.

Projektet vil kortlægge smugleriets omfang og struktur og undersøge, hvordan de sydfynske smuglere agerede, hvad de smuglede og hvem smuglerne var.
Smugleriet er i perioden blevet set som en legitim praksis, og projektet undersøger, hvilke fortællinger, der har været om smugleriet og hvordan det er blevet italesat.
Kildematerialet spænder fra toldarkiver til smuglersange og ambitionen er, at belyse smugleriet både fra statens og smuglernes side, særligt med henblik på at afdække, hvilke motiver, der angives for at forsøge sig med smugleri.

I international forskning kobles smugleri ofte til en grænselandets forhold til staten. I projektet undersøges, hvilket syn på statens legitimitet smugleriet vidner om.
Kan smugleriet i Øhavet bruges som en temperaturmåling på forholdet til staten og i så fald hvordan?

Ph.d.-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Svendborg Museum og SDU og støttet af Johanne og Aage Louis-Hansen Fonden samt D/S Orients Fond.


Kontakt Nils Valdersdorf Jensen

Sidst opdateret: 30.03.2020