Christian Heiberg Rosenberg Thomsen

I mit ph.d.-projekt beskæftiger jeg med den maritime infrastruktur i Danmarks middelalder i perspektivet af konstruktioner og menneskeskabte landskabsændringer til facilitering af skibstrafikken i landområderne. Det er min påstand, at de tusindvis af steder langs de danske kyster hvor landbefolkningens bønder, fiskere og handelsmænd kunne bringe deres skibe i sikkerhed, når fartøjerne ikke sejlede, er en central del af det infrastrukturelle netværk og spiller en vigtig rolle i både økonomisk og socialt perspektiv. Landingspladserne fra den tidlige middelalder og frem, har levet en stille tilværelse og er i stort omfang ikke undersøgt arkæologisk. Det er derfor min hensigt at få denne kildegruppe inddraget i det maritime kulturlandskab gennem konkrete arkæologiske lokaliteter.

Kontakt Christian Heiberg Rosenberg Thomsen