Ph.d.-projekter

Institut for Historie har hele tiden en række ph.d.-stipendiater tilknyttet. Her kan du få et indblik i de nuværende stipendiaters projekter.

Asbjørn Carbuhn Aae
Sovjetunionen og Norden 1968-1988

Maria Østerby Elleby
Dekonstruktion af trolddom som forbrydelse 1660-1730

Nils Valdersdorf Jensen
Smuglernes Paradis – moral og stat i Det sydfynske Øhav 1850-2000

Hend al Sulaiti
Rentier State Theory and its application and implications on the political and economic aspects in the Gulf Cooperation Council's member states

Rasmus Vangshardt
The medievalisms of the world theatre from Calderón to Hofmannsthal. An alternative current in literary modernity

Chiara D'Agostini
Mapping the Empire: Ptolemy’s Geography and Byzantine cartography from the 12th to the 15th century

Sarah Louise Madsen
Diagnosis: Refugee – an empirical study of Middle Eastern asylum seekers’ and Danish health care professionals’ body negotiations of victimhood

Ahmed Abou El Zalaf
Det Muslimske Broderskabs udvikling i perioden 1954-70.

Benjamin Weber Pedersen
Hil Aser! Hil Asynjer! Hil dig, du moderlige muld!
Et studie af religiøse diskurser om materialitet og politiseren i det danske asatromiljø


Jeanne Søberg Jørgensen
Forbrydere, følelser og fællesskaber - Forbryderes supplikker i Danmark 1699-1746.

Vibeke Kaiser-Hansen
Blomstring og nedgangstid - danske "kleinstadtjuden" ca. 1800-1900 belyst gennem udvalgte byer i kongeriget

Julie Andersen
På ferie med kufferten fuld af (krigs)minder? Danske turister i Vesttyskland i årene 1950 – 1970

Anne Hagen Berg
Udryddelse af (u)farlige børnesygdomme. Folkesundhedspolitik 1980-2000

Cecilie Bjerre
Anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975

Rejhan Bosnjak
En undersøgelse af det danske mindretals selvforståelse

Asger Nørlund Christensen
Maritime cultural exchange between the realms of the Danish king and the Netherlands in the early modern.
A study of the maritime cultural development in the Danish Conglomerate state  through contact with Dutch maritime centers

Valdemar Hedelykke Grambye
 Antikvarernes netværk og verdensbillede 1650-1750 - private samlinger mellem mikrokosmos og hybridernes fald

Stine Grønbæk Jensen
Ubekvemme minder – en undersøgelse af tidligere anbragtes kamp for anerkendelse

Tine Kondrup
Ude af syne, men ikke af sind - Den danske adels mindekultur i senmiddelalderen

Kasper Haunstrup Madsen
Mellem centrum og periferi: Den folkelige bevægelses påvirkning på de kulturhistoriske lokalmuseer i perioden fra 1850-1950

Line Mex-Jørgensen
Egyptian university students’ imaginaries of the good life

Aske Hennelund Nielsen  
Dansk atomkultur – Dansk opfattelse af atomenergi fra 1945 til 1963

Claudia Læssøe Pedersen 
The Political and Military Challenges of Urban Warfare in the Israeli-Arab conflicts 1982-2014

Gry Hvass Pedersen
Visions of Modern Muslim Selfhoods among Contemporary Students at International Islamic Universities in Asia

Sofie Pedersen
Being a “Good Muslim” in Denmark: Subjectivity Formation among Young Muslims in Denmark

Jacob Knage Rasmussen
Historieløs. Tidligere anbragte børnehjemsbørn og fængselsindsattes møde med deres egen fortid, 1945-1980

Jesper Lundsby Skov
Den danske retsstat - politik, jura og demokrati 1848-1953

Christian Heiberg Rosenberg Thomsen
Et tværsnit gennem havstokken. Arkæologisk studie af middelalderens og renæssancens rurale anløbspladser i den maritime infrastruktur i syddanske farvande

Forskeruddannelses- programmer

Det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-uddannelse

Det Humanistiske Fakultet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies