Skip to main content
DA / EN

Redaktionen:

Refleks: refleks@sdu.dk

Rune Lærke (ansvarshavende redaktør)
E-mail: rulae20@student.sdu.dk

Furkan Tuncer
E-mail: futun18@student.sdu.dk

Lea Hoffmann
E-mail: lehof20@student.sdu.dk

Ronja Lausten Grove
E-mail: romun21@student.sdu.dk

Sofie Rodam
E-mail: sofch21@student.sdu.dk

Jakob Enevoldsen
E-mail: jaene22@student.sdu.dk

Sofus Hindø
E-mail: sohin21@student.sdu.dk

VIP-repræsentant:
Søren Harnow Klausen
E-mail: harnow@sdu.dk

Hver udgivelse af Refleks er gratis og kan findes nederst på siden.

Bidrag skal indsendes til Refleks-mailen og være i overensstemmelse med gældende retningslinjer:

 • Der tages imod alle bidrag med filosofisk relevans.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise bidrag eller bede om revision.
 • Der ydes ikke vederlag for indsendte bidrag.
 • Kommatering og retstavning forventes at være gennemarbejdet, så teksten er klar til udgivelse.
 • Sprog: Engelsk og dansk. Sproget i referencer skal følge tekstens sprog. Alle sprog er tilladt i citater.
 • Særlige fagtermer fremhæves med kursiv første gang de anvendes.
 • Alle bidrag sendes pr. mail i redigerbart filformat (.doc, .docx eller .odt).
 • Skrifttype: Georgia.
 • Afsnit markeres med indryk på 0,5 cm.
 • Tekststørrelser: brødtekst 12, overskrift 16, underoverskrifter 14.
 • Referencer, citation og bibliografi følger Chicago-modellen.
 • 1 side=2400 tegn pr. side inkl. mellemrum.
 • Sideomfang for nedenstående genrer er vejledende.

Vi modtager bidrag af følgende genrer:

Artikler:
 • Artikler med titel og overskrifter: typisk 5-12 sider.
 • Det forventes at artiklen indeholder et substantielt filosofisk argument, der er udformet via selvstændig tænkning. Derudover at artiklen som helhed bærer præg af en vis originalitet.
 • Reviewskema
Debatindlæg:
 • Debatindlæg med titel og overskrifter: typisk 2 sider.
 • Det forventes at debatindlægget opfordrer til kritisk og konstruktiv diskussion.
 • Debatindlægget bliver lagt på tidsskriftets hjemmeside, hvorefter diskussionen sker i den tilknyttede debatside på Facebook. Debatindlæg der fungerer som modsvar til et andet debatindlæg er også meget velkomne. 
Boganmeldelser:
 • Boganmeldelser med titel og overskrifter: typisk 2-4 sider.
 • Der forventes, som minimum, en kort redegørelse og en vurdering.
 • Reviewskema
Essays:
 • Der er forholdsvis frie rammer for essays. Her kan du komme med betragtninger og refleksioner over emner af filosofisk relevans, uden at du behøver følge kravene til forskningsartikler.

Konferenceberetninger og interviews:
 •  Konferenceberetninger med titel og overskrifter: typisk 4 sider.
 • Interview med titel og overskrifter: typisk 4 sider.

 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte redaktionen på mail: refleks@sdu.dk

Du kan følge med i nyt om Refleks og deltage i debatforummet på vores Facebook-side.

 

Liste over bøger til anmeldelse

Tryk på listen og tjek hvilke bøger Refleks har modtaget til anmeldelse. Hvis du er interesseret i at anmelde en af bøgerne, kan du henvende dig pr. mail til refleks@sdu.dk. Bemærk at man må beholde bogen efter man har anmeldt den.

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

 • Campusvej 55
 • Odense - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 04.12.2023