Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-projekt: Colorectal cancer screening: Patient Pathways (CoPPa)

Projektet anvender begrebet "sundhedskapital" (health capital) til at afdække og analysere disse faktorer. Sundhedskapital betegner de ressourcer, som en borger har til rådighed reelt eller potentielt for at forstå, navigere i og træffe beslutninger om sundhedstjenester (offentlige såvel som private). Disse ressourcer kan være sociale (venner og familie, (u)officielle patientforeninger, mv.), livsstils- og økonomibaserede (kost, motion, rygning, økonomi til selv-pleje, mv.) eller kulturelle (uddannelse, interesse for/indsigt i krop og sundhed, kommunikative evner, erfaringer med sundhedsvæsen, relation til konkurrerende sundhedsekspert-systemer, mv.).

Gennem en kvalitativ undersøgelse identificeres hvilke faktorer, der er mest afgørende for fravalget af screeningerne for tarmkræft. Derefter fastsættes den konkrete betydning af disse faktorer via en kvantitativ analyse. På den måde giver projektet mulighed for dels at forbedre (kommunikations)indsatsen overfor ikke-deltagere i screeningsprogrammerne, dels at validere sundhedskapital som adfærdsanalytisk instrument.
 

Deltagere:

  • Winnie Poulsen, ph.d.-studerende, Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), SDU
  • Kaare Christensen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), SDU
  • Bivejleder Maria Timofeeva, adjunkt, Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), SDU
  • Bivejleder Anna Schneider-Kamp, lektor, Institut for Virksomhedsledelse, SDU
    Læs mere om Anna Schneider-Kamp her
  • Søren Askegaard, professor, Institut for Virksomhedsledelse, SDU
    Læs mere om Søren Askegaard her

 

Forrige side

Forsiden

Sidst opdateret: 30.01.2023