Skip to main content
DA / EN

Projekt: Brugerdiversitet i Health Information Systems (HISs)

Brugerdiversitet er én af de store udfordringer for en effektiv anvendelse af HISs. Men brugen af et nyudviklet begreb om ‘sundhedskapital’ ser lovende ud i forhold til at belyse konstruktionen af individuel sundhed generelt og interaktionen med brugere af HISs i særdeleshed.

Med udgangspunkt i Bourdieus teori om kapitaler, har vi udviklet ’sundhedskapital’ som et samlebegreb for de aktuelle eller potentielle ressourcer, der udstyrer en given aktør med kompetencer i forhold til at påvirke sin position på sundhedsområdet. Det er en begrebsliggørelse, som har udfordret det traditionelle Foucauldianske perspektiv, og den er allerede i færd med at forandre den akademiske debat om sundhed. Med begrebet sundhedskapital kan man reflektere over, hvordan økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer påvirker brugernes interaktioner med og gennem HISs. Og dette projekt er rettet mod at udvikle og operationalisere sundhedskapital som både en analytisk ramme og et konkret værktøj for studiet af brugerdiversitet i HISs.

Læs mere om projektet her.
 

Deltagere:

  • Anna Schneider-Kamp, lektor, Institut for Virksomhedsledelse, SDU
    Læs mere om Anna Schneider-Kamp her
  • Kathleen Gray, professor, Centre for the Digital Transformation of Health, University of Melbourne

 

Forrige side

Forsiden

 

  

Sidst opdateret: 28.02.2023