Mogens Flindt

Hovedformålet med projektet er at demonstrere potentialet for ålegræs-genetablering ved storskala transplantation af årsskud i en række udvalgte fjorde. Projektet vil derfor dokumentere hvorledes nyestorskala transplantationsteknikker kan skabe ålegræsbede, som er store nok til på kort tid at sikre en lokalfrøproduktion og spredning, der kan understøtte en yderligere ekspansion af bedene og dermed øge N-, P-og CO2-immobiliseringen. Ålegræsudplantningerne vil blive udført i hydrografisk og økologisk forskelligevandområder, f.eks. Roskilde Fjord, Det Sydfynske Øhav og i Horsens Fjord, med svækketålegræsudbredelse.

Områderne udvælges for at dække de vigtigste kystnære områder i Danmark, somtidligere har været dækket med ålegræs. Værdien af transplantationer for miljøet vil blive vurderet vedmålinger af hvor meget N, P og CO2, der immobiliseres.

Grant Provider: NaturErhvervstyrelsen
Total Amount of Grant: 3.999.800,00
Period: 1/1 17 - 31/12 20