Skip to main content
DA / EN

Forskningspublikationer

Ældre i litteraturen

Ane Riels roman Urværk og gerontologiens ukendte

Lund NF, Jensen SG, Christensen K, Petersen K, Søndergaard J, Jensen TM, Berg AH, Mai A-M, Pedersen JK, Simonsen P.
Dansk Gerontologisk Selskab: Tidsskriftet Gerontologi, 2022.


Happy ends? Aldring, trivsel og senlivskvalitet i ældrelitteraturen

Lund NF, Simonsen P.
I: Det gode ældreliv (Red. J Emiliussen & S Harnow Klausen).
Aalborg Universitetsforlag, 2022.


From History to Intervention: A Sociocultural Analysis of Dementia Stigma

Vermeulen P, Werner P, Van Gorp B, Simonsen P. 
I: IM Vandenbulcke, RM Dröes & E Schokkaert: Dementia and Society: An Interdisciplinary Approach. 
Cambridge University Press2022; s. 25-42.


Limits to Empathy: On the Motif of Failed Empathy in Julian Barnes

Simonsen P, Holm, M-EL.
I: IE Johansen & A  Karl (red.): Rereading Empathy.
Bloomsbury Academic, 2022; s. 83-102.


Et ambitiøst tiår! - Ideer fra området medicinsk humaniora

Hvordan kan mere borgerinddragelse i udviklingen af nye sundhedsløsninger og endnu bedre sundhedskommunikation skabe større lighed i sundhedssektoren. Humanistisk forskning er en vigtig brik, når der skal findes nye løsninger på store udfordringer.
Mai A-M. 
Dansk Magisterforening, jan. 2021. 


Narrativ medicin i uddannelse og praksis

Rasmussen AJ, Mai A-M, Hansen H.P. (red.)
Gads Forlag 2021. Læs mere her


2020

Litteraturgerontologi: Dansk ældrelitteratur i et brugsperspektiv

Nicklas Freisleben Lund, Mette Marie Kristensen, Anna Poldam Folker, Peter Simonsen.
Gerontologi, 2020; 36(2), 4-8.


"Hvordan kan nutidig fiktion og poesi fungere som dynamiske aktører i dansk og skandinavisk kulturliv – hvad er det litteraturen gør? Hvordan er forbindelserne mellem litteratur og et forskelligt udvalg af institutioner og erhverv? Hvordan bruges litteraturen af for eksempel kirken eller i socialt arbejde? Inden for jura og politisk debat, eller i uddannelsen af læger?" 
Litteratur i brug (Forlaget Spring, 2019)


Litteratur i brug

Forskellige anvendelser af litteraturen for eksempel i uddannelsen af læger og undervisere.
Anne-Marie Mai. (red.) Forlaget Spring, 2019.
Om: Litteratur i brug 


Ord, der kan bruges: Om poetiske aktører i Naja Marie Aidts Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog

Anne-Marie Mai. 
I: Litteratur i brug,  s. 143-164. Forlaget Spring.


Jo, man kan skrive gode digte om seniorsex og besvær med vandladning

Nicklas Freisleben Lund og Peter Simonsen: Jyllands-Posten; 14. sept. 2019.
Læs mere: Jylland-Posten


"I'll sing about those who are gay, and those who are sorrowful"
The use of Hans Christian Andersen's Fairy Tales in Narrative Medicine

Anders Juhl Rasmussen og Anne-Marie Mai.  I: Bom AK et al. (red.): Hans Christian Andersen and Community, s. 341-358; University Press of Southern Denmark, 2019.  Læs mere: University Press 


Poetry and Age

Peter Simonsen.

I: Gu D & Dupre ME (red.): Encyclopedia of Gerontology and Population Aging; Springer, 2019.


Børnebøger, børnebørn og demens

Peter Simonsen.
Ugeavisen Odense; 19. juni 2018.


Ny skønlitteratur og demens

Peter Simonsen.
Ugeavisen Odense; 21. feb. 2018.


Sundhedshumaniora rykker ud: Litteratur til læger

Peter Simonsen, Anders Juhl Rasmussen og Anne-Marie Mai.
Ugeskrift for Læger 2018; 180,6:492-496. 
Læs mere: Ugeskriftet


"Det er vigtigt med tekster, som handler om dét at træde ind på hospitalet. Ind i alt det der hvide, de lange gange og lugten, der er så overvældende, men som man ikke mærker på samme måde, hvis man har sin gang der til hverdag. Og litteraturen kan netop vise os verden fra forskellige synsvinkler."

Syg Litteratur (Munksgaard, 2018)

Syg litteratur: Litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen

Peter Simonsen og Anne-Marie Mai (red.): Munksgaard, 2018.
Om: Syg litteratur


Hvad skal vi med syg litteratur?

Anne-Marie Mai og Peter Simonsen
Introduktion til antologien: "Syg litteratur", Munksgaard 2018.


Med litteraturen på stuegang

Anne-Marie Mai: Berlingske, 4. februar 2016.
Læs mere: Berlingske


Litterær gerontologi og gerontologisk litteratur

Peter Simonsen: Passage - Tidsskrift for Litteratur og Kritik, 2006; 21(56). 
Læs mere: Passage

Hvilken indflydelse har det kulturelt, at vi lever længere og længere med et relativt godt helbred - selvom livet dog stadig er ’endeligt’...?

Foldes livet sammen på en ordentlig måde?

Uses of Literature

The social dimensions of literature

Antologi: Syg litteratur

Et bredt udvalg af skønlitterære tekster om sygdom, behandling, pleje, omsorg og rehabilitering. Bogen er et inspirationsværk, der kan åbne for nye måder at tale om det professionelle arbejde i det danske sundhedsvæsen.

Munksgaard

Dansk Center for Aldringsforskning - Institut for Sundhedstjenesteforskning - Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4088

Sidst opdateret: 09.02.2023