Skip to main content

CISC beskæftiger sig med samfundsvidenskabelig forskning i BEVÆGELSER og de sociale og samfundsmæssige vilkår herfor: 

  • FYSISKE BEVÆGELSER - i form af idræt, leg og anden form for fysisk aktivitet, og
  • SOCIALE BEVÆGELSER i form af foreninger, frivilligt arbejde og det civile samfund.    

CISC gennemfører både forskningsprojekter og evalueringer for kommuner, offentlige institutioner og organisationer.

De seks forskningsområder er: 

  1. Civilsamfundet
  2. Idrætsforeninger
  3. Idrætsfaciliteter og rum for leg og fysisk aktivitet
  4. Befolkningens idrætsvaner
  5. Leg og nye bevægelsesformer
  6. Idrætspolitik