Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

52 kommuner vil gerne deltage i 'Fremtidens Idrætsfaciliteter'

Tilmeldingen til 'Fremtidens Idrætsfaciliteter', der fokuserer på idrætsanlægs drift, ledelse og organisering, har nu afsluttet rekrutteringen af kommuner til forskningsprojektet. Der er mange kommuner, der har udvist interesse for at være med, og 52 kommuner har fremsendt de nødvendige oplysninger i form af en oversigt over kommunens idrætsanlæg.

Kommuner fordeler sig godt på væsentlige parametre såsom geografisk placering, selvejende og kommunale idrætsanlæg, størrelse og urbaniseringsgrad. Forskerne på projektet, Evald Bundgaard Iversen og Jens Høyer-Kruse, går nu i gang med at bearbejde de indkomne informationer om næsten 1800 idrætsanlæg, således at der sikres en ensartethed på tværs af kommunerne.

De næste skridt bliver, at der sidst i januar udsendes spørgeskemaer til alle kommuner vedrørende forhold omkring kommunens drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter. Derefter følger i februar et spørgeskema til alle deltagende idrætsanlæg.

De deltagende kommuner er markeret med grønt nedenfor.

52 deltagende kommuner i projektet Fremtidens Idrætsfaciliteter

 
Den 10. december mødtes forskergruppen på undersøgelsen med en følgegruppe bestående af repræsentanter for kommunerne (Holstebro, Faxe, Jammerbugt, Odense, Esbjerg, Furesø og Gladsaxe), repræsentanter for organisationerne Lokale og Anlægsfonden, Kommunernes Landsforening, DIF, DGI, Dansk Firmaidræt, sportsfaciliteter.dk og HI.

På mødet blev forskningsprojektet præsenteret og diskuteret.

 

Redaktionen afsluttet: 14.01.2016