Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Rapport om 'Kommunernes samarbejde med civile aktører'

Som et led i forskningsprogrammet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’ har Bjarne Ibsen i samarbejde med Helle Hygum Espersen fra KORA gennemført en undersøgelse af kommunernes samarbejde med civile aktører.

 

I undersøgelsen har godt halvdelen af de kommunale fagchefer besvaret et omfattende spørgeskema om fagområdets samarbejde med foreninger, frivillige og andre civile aktører. Rapporten er udgivet af KORA og har titlen ’Kommunernes samarbejde med civile aktører’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelsen viser bl.a., at kommunernes samarbejde med civile aktører er omfattende, og at der samarbejdes om stort set alt. De fleste samarbejder omfatter opgaver i driften frem for problemidentifikation og politikudvikling og de lokale foreninger og borgergrupper tager i forholdsvis lille grad selv tager initiativ til samarbejde. I lyset af at fagcheferne især begrunder samarbejderne med demokratisk værdiskabelse, synes der at være en uoverensstemmelse mellem forventningerne til dette og den måde samarbejderne i praksis foregår.

Kommunernes samarbejde med civile aktører

Bjarne Ibsen og Helle Hygum Espersen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 22.09.2016