Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Aktivitetsoaser med invitation til bevægelse, leg og rekreativt ophold

Naturen og udearealerne i byerne tages i stigende omfang i anvendelse til leg, løb, cykling, klatring og mange andre former for bevægelse og fysisk aktivitet – både blandt børn, unge og voksne.

Uderummene er i dag langt den vigtigste ’facilitet’ for idræt, motion og leg. Benyttelsen af naturen og uderummene afhænger imidlertid af såvel nærheden dertil som aktivitetsmulighederne. I mange år har kommunerne oprettet løbe- og vandrestier til glæde for de mange motionsløbere. Men naturen kan være ramme om mange andre aktivitetsmuligheder, hvor kroppen kan tumles, belastes og udfordres alene eller sammen med andre. Derfor ønsker Rudersdal Kommune at udvikle ’aktivitetsoaser’ rundt omkring i kommunen, som såvel børn som voksne kan have glæde af.

Rudersdal Kommune definerer en aktivitetsoase som ’udendørs støttepunkter og mødesteder, der kan inspirere til nye måder at være fysisk aktiv på i naturen hele året rundt’, og som kan benyttes af såvel selvorganiserede som organiserede grupper, foreninger og institutioner. Under denne brede betegnelse kan der knyttes en bred vifte af både faste og ad hoc aktiviteter med mange udviklings- og koblingsmuligheder, som kan inspirere til nye måder at være aktiv på, og som kan benyttes af skoler, institutioner, foreninger og andre aktører - såvel organiserede som uorganiserede.

En oase betegner et frugtbart sted der ved dets større eller mindre vegetation adskiller sig fra dets omgivelser. Inspireret af dette kan en aktivitetsoase forstås som et aktivitetsinspirerende sted, der skiller sig ud fra omgivelserne ved dets særegne og aktivitetsfremmende karakter. Aktivitet skal her forstås bredt lige fra fysisk krævende aktivitet til mere afslappende udfoldelse og rekreativt ophold.

Med Movements-rapporten Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune har Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet udviklet og beskrevet otte ideer til aktivitetsoaser i samarbejde med og for Rudersdal Kommune. Rapporten beskriver otte forskellige idékoncepter til aktivitetsoaser, deres mulige placering i kommunen, hvordan de kan bruges samt hvilke målgrupper aktivitetsoaserne primært appellerer til. Derudover beskrives det hvilke samarbejdspartnere, der med fordel vil kunne deltage i udviklingen og driften af disse forskellige aktivitetsoaser.

Formålet med rapporten har været at kvalificere beslutningerne om, hvilke aktivitetsoaser Rudersdal Kommune ønsker at udvikle i fremtiden til glæde for kommunens borgere.

Her er tale om otte meget forskellige idéforslag til:

  1. en narrativ genfortolkning af skihop-stedets historie ved Holte Kollen,
  2. en rekreativ strandaktivitetsoase for de unge i Vedbæk,
  3. nye trænings- og legefaciliteter i `mellemrummene´ ved Rundforbi Stadion,
  4. en ny aktivitetspark og mødested for beboerne i en grøn kile i et boligområde i Birkerød,
  5. en unik og kunstnerisk udformet aktivitetsoase ved kulturhuset i Mantziusgården,
  6. en mobil street-aktivitetsoase i Vedbæk,
  7. en rekreativ vandoase ved søbredden i Langedam parken og endelig præsenteres et idéforslag til at skabe
  8. nye rekreative opholdsmuligheder, øget tilgængelighed samt muligheder for leg og træning udendørs i Biblioteksparken i Nærum.

De meget forskellige idéforslag til aktivitetsoaser er udviklet til den specifikke stedlige kontekst i Rudersdal Kommune, hvor de foreslås placeret. Men idéforslagene kan også realiseres andre steder, og det er i høj grad tanken, at hver af idékoncepterne og de dertil hørende forslag skal give inspiration til aktivitetsoaser andre steder og i andre sammenhænge. 

 
Lise Specht Petersen: Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. 
Movements, 2015:3 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 16.04.2015