Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

16 eksempler på samarbejde mellem kommunale institutioner og foreninger og frivillige

Ny rapport fra forskningsprojektet om samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

I forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’ udkom der i foråret to rapporter, som bygger på to spørgeskemaundersøgelser af henholdsvis kommunale institutioner og foreninger.

Den største del af forskningsprojektet er dog dybere analyser af 16 samarbejder eller projekter, som forskerne i forskningsprojektet følger over to år. Nu er de 16 cases beskrevet i en rapport. Her kan man læse, hvad de meget forskellige samarbejder / projekter går ud på, og hvordan de undersøges.

Analyserne af samarbejder er ikke afsluttet og vil først foreligge sidst i 2018.

Læs mere om projektet på projekthjemmesiden www.sdu.dk/da/frivillig-kommunal

16 cases  med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører / Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Lise Specht Petersen, Klaus Levinsen og Evald Bundgård Iversen. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2017.

Foto: Colourbox

16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører

Bjarne Ibsen ... et al.

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 06.09.2017