Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Forskere undersøger livskvalitet på landet

CISC er med i nyt stort forskningsprojekt støttet af Realdania, som skal undersøge, hvilke faktorer der skaber livskvalitet på landet.

Forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet skal i fire faglige spor undersøge livskvaliteten på landet og betydninger af de fysiske rammer, f.eks. bygninger og mødesteder.

Adjunkt, ph.d. Evald Bundgård Iversen fra CISC skal stå for Delprojekt 2: Civilsamfundet og de fysiske mødesteder.
I dette delprojekt undersøges det, hvilken betydning civilsamfundet - med særlig fokus på det organiserende civilsamfund og dets fysiske mødesteder - har for borgernes oplevede livskvalitet.

Se pressemeddelelse fra Realdania her: https://realdania.dk/nyheder/2018/09/forskere-undersøger-livskvalitet-på-landet

Læs omtale af de forskellige delprojekter her: https://realdania.dk/projekter/livskvalitetyderomraaderoglanddistrikter

Foto: Colourbox

Redaktionen afsluttet: 17.09.2018