Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

’God praksis' idrætsforeninger

Rapport om 30 ’god praksis’ idrætsforeninger i Europa

Den femte og sidste rapport fra forskningsprojektet ’Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe’ er nu udgivet. Rapporten indeholder en beskrivelse og tværgående analyse af 30 idrætsforeninger – tre fra hvert af de 10 lande, som har deltaget i forskningsprojektet – som udmærker sig ved på forskellige måder at være gode til at integrere grupper, der normalt ikke er så aktive i idrætsforeninger, eller ved at tage nye metoder i brug for at engagere flere frivillige.

Rapporten viser, at selvom idrætsforeninger ofte er traditionsbundne, så er der også masser af udvikling og innovation i den foreningsorganiserede idræt. Her er masser af ideer og inspiration til at udvikle idrætsforeningen.

Monika Piątkowska, Szilvia Perényi and Karsten Elmose-Østerlund. Promoting social integration and volunteering in sports clubs. Lessons from practice. Odense: University of Southern Denmark, 2017.

Download rapport (pdf)

 

Foto: Brian Nonbo/Dansk Firmaidrætsforbund

Redaktionen afsluttet: 25.10.2017