Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Status for 10 års forskning i bevægelser

CISC 2004-2014: baggrund, undersøgelser og publikationer

 
I 2014 er det ti år siden, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund blev dannet som et forskningscenter på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Det er anledningen til at gøre status:

  • Hvorfor opstod CISC, hvordan har forskningscenteret udviklet sig?
  • Hvilke undersøgelser og evalueringer har forskningscenteret gennemført?
  • Hvilke undersøgelser og evalueringer beskæftiger CISC sig med i 2014? 
  • Hvilke publikationer har de mange undersøgelser resulteret i?

 
I rapporten '10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014' beskrives det først kortfattet, hvorfor centeret blev oprettet, og hvad det har bedrevet gennem de ti år, det har eksisteret. Dernæst gives en oversigt over afsluttede forsknings- og evalueringsprojekter i 2013 og en oversigt over, hvilke undersøgelser centeret aktuelt arbejder på. Til sidst kan man læse, hvilke undersøgelser og evalueringer CISC har stået for siden 2004, samt hvilke artikler, rapporter og bøger, der er kommet ud af undersøgelserne inden for de forskellige forskningsområder, forskningscenteret beskæftiger sig med.

 

Bjarne Ibsen: 10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014: Statusrapport for Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund - baggrund, undersøgelser og publikationer. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2014:2 (pdf)

 

Redaktionen afsluttet: 08.04.2014