Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

DM skaber udvikling og skaffer flere frivillige

CISC’s undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’ 2012-2013 viser, at de deltagende foreninger gennemløber en markant udvikling. De organiserer frivilligheden på en ny måde, samtidig med at de udvikler sig på aktivitetssiden. Det skaber dynamik og optimisme blandt DM-foreningerne, som i altovervejende grad lykkes med at rekruttere flere frivillige.

CISC har netop gennemført den anden i rækken af undersøgelser af ’DM i foreningsudvikling’, som er en årligt tilbagevendende strategisk indsats blandt 30-40 idrætsforeninger fra hele Danmark iværksat af DGI. Undersøgelsen stiller skarpt på de foreninger, der deltog i anden runde af ’DM’, som løb af stablen fra september 2012 til maj 2013.

Undersøgelsen opstiller fem hovedkonklusioner:

  1. DM-foreninger gennemfører markante ledelsesmæssige ændringer – og får flere frivillige
  2. DM-foreninger opretter flere fleksible idrætsaktiviteter – men det gør lignende foreninger også
  3. ’DM’ øger forståelsen for, hvordan DGI kan fungere som en samarbejdspartner
  4. ’DM’ kræver meget af de frivillige, men fremmer deres motivation og skaber optimisme
  5. De foreninger og frivillige, der deltager i ’DM’, udgør en særlig gruppe

Bag hovedkonklusionerne gemmer sig fortællingen om et overvejende succesfuldt udviklingsforløb, som har fokus på både ledelses- og aktivitetsudvikling, men hvor udviklingen på ledelsessiden er den mest markante. Hovedparten af DM-foreningerne arbejder således med at uddelegere frivillige arbejdsopgaver på flere udvalg og personer og bliver belønnet med en markant fremgang i antallet af frivillige. Dertil kommer en meget markant optimisme, når det gælder fremtiden.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at der er flere ubesvarede spørgsmål, når det gælder effekten af ’DM’. Eksempelvis er det primært mellemstore og store foreninger med en stærk forankring i små lokalsamfund, der deltager i ’DM’, og vi ved derfor endnu ikke, om projektet har samme potentiale i små aktivitetsorienterede foreninger.

Download hele rapporten her


Redaktionen afsluttet: 29.07.2014