Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Facilitetsundersøgelse

Ny rapport om idræts- og fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune.

Ny udgivelse i rapportserien Movements:
Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen: Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning  i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013. 
Movements, 2013:1 (pdf)

Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Fredensborg Kommune i efteråret 2012.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik over faciliteterne og udnyttelsen af disse og derigennem etablere et troværdigt grundlag for den fremtidige planlægning på området. Hensigten er, at analyserne skal fungere som et redskab både for beslutningstagerne og for brugerne af fritidsfaciliteterne i kommunen. Undersøgelsen skal derfor både forholde sig til borgernes og de organiserede brugeres ønsker og behov og samtidig være anvendelig i forhold til den politiske styring og planlægning på området.

Analysen omfatter alle de faciliteter, som Fredensborg Kommune i dag stiller til rådighed for fritidsbrugere. 

Redaktionen afsluttet: 05.02.2013