Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Op mod en halv million danskere arbejder frivilligt i en idrætsforening

Nyt notat om antallet af frivillige og lønnede i foreningsidrætten viser, at op mod en halv million danskere yder en frivillig indsats i en af de 11.646 idrætsforeninger, som er tilknyttet DIF, DGI og Firmaidrætten. Til sammenligning er antallet af lønnede på under 25.000. Der er således omtrent ni frivillige for hver person, som modtager honorar/løn for sit foreningsarbejde.

Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) har estimeret antallet af frivillige og lønnede på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i 2015 blandt alle idrætsforeninger under DIF, DGI og Firmaidrætten. Undersøgelsen opnåede svar fra 3.631 foreninger.

I beregningen er både faste frivillige og frivillige hjælpere, dvs. frivillige uden faste opgaver, medregnet. De op mod en halv million frivillige fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem faste frivillige og frivillige hjælpere.

Når det er nødvendigt at formulere antallet af frivillige som ’op mod en halv million’, er det fordi andre undersøgelser har vist, at mange frivillige er aktive i forskellige positioner på samme tid. Således er den mest præcise formulering, at der i foreningsidrætten er 540.000 positioner, som varetages af frivillige, mens knap 25.000 positioner varetages af lønnede ansatte.

Af forskellige metodiske årsager, som er uddybet i notatet, giver undersøgelsen ikke mulighed for præcist at beskrive udviklingen i antallet af frivillige og lønnede i danske idrætsforeninger. Vi ved imidlertid fra andre undersøgelser, at området er præget af stabilitet. Det gælder også for fordelingen mellem frivillige og lønnede, hvor der ikke ser ud til at være sket en mærkbar vækst i antallet af lønnede relativt til antallet af frivillige.

I tabellen nedenfor er de præcise tal fra beregningen – og dermed antal frivillige og lønnede positioner – angivet. I det notat, som uddyber beregningen, er det muligt at læse mere om forudsætningerne for beregningen samt særskilte beregninger for foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten. Få adgang til notatet ved at klikke her.

 

 

Frivillige

Lønnede

Total

Faste opgaver, fordelt på områder

 

 

 

Administration og ledelse

102.440

2.943

105.383

Træning og instruktion

116.572

17.584

134.156

Konkurrence

31.984

1.190

33.174

Andre opgaver

41.931

1.771

43.702

 

 

 

 

I alt med faste opgaver

292.927

23.488

316.415

I alt uden faste opgaver

246.894

 

246.894

I alt

539.821

23.448

563.309

 

 

Foto: Jeanne Kornum/DIF

Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten

Af Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen

Download notat

Redaktionen afsluttet: 06.10.2016