Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Fodbold for Hjertet giver energi og socialt fællesskab

Fodbold for Hjertet engagerer både mænd og kvinder, som ikke var aktive i fodbold. De fleste af deltagerne er 60+’ere og flere har livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk og kolesterol samt type 2-diabetes. Projektets største udfordring har været deltagerrekruttering, men lokale samarbejder mellem klubber, Hjerteforeningen og den kommunale rehabilitering ser ud til at lette overgangen fra rehabilitering til klub.

Fodbold for Hjertet er et motionsfodboldkoncept udviklet af DBU, Hjerteforeningen og SDU, som henvender sig til personer med hjerte-kar-sygdomme og kroniske livsstilssygdomme samt personer i risikogruppen. Projektet har til hensigt at understøtte den kommunale rehabilitering samt øge fastholdelsen af fysisk aktivitet hos målgruppen. Pt. er der 24 Fodbold for Hjertet-hold i landet.

CISCs undersøgelse viser, at der blandt deltagerne er stort set lige mange mænd og kvinder, at langt de fleste er 60+’ere og ikke var aktive i fodbold før, samt at flere af deltagerne har livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk og kolesterol samt type 2-diabetes.

”Deltagerne er meget positive over for Fodbold for Hjertet-træningen og det sociale liv. De fremhæver det gode sociale fællesskab på holdene, og to ud af tre angiver, at de har fået nye venner ved at deltage. Derudover oplever deltagerne at være kommet i bedre form, at deres helbred er forbedret, og at de har fået mere energi samt en større motivation for at være fysisk aktiv”, udtaler en af forskerne bag undersøgelsen, Marlene Rosager Lund Pedersen.

Klubberne har også overvejende positive erfaringer med Fodbold for Hjertet og fremhæver, at de på den måde bliver synlige i lokalsamfundet og er med til at tage et samfundsansvar. Dog nævner flere klubber, at det er ressourcekrævende at starte Fodbold for Hjertet op, og at deltagerrekruttering er en stor udfordring. Her viser undersøgelsen, at lokale samarbejder mellem klubber, Hjerteforeningen og den kommunale rehabilitering kan lette arbejdet for klubberne og overgangen fra rehabilitering til klub for deltagerne.

Fordi målgruppen er defineret bredt, er der store lokale forskelle på, hvem der bliver rekrutteret til Fodbold for Hjertet. ”I nogen klubber er deltagerne hjertepatienter, mens det i andre klubber er en bredere gruppe af 60+’ere, som deltager, ” fortæller Marlene Rosager Lund Pedersen.

Selv om undersøgelsen alene omhandler Fodbold for Hjertet, giver resultaterne anledning til en diskussion om, hvordan fodboldklubber og sundhedsfremme bedst kan forenes:

”Vi lægger op til, at Fodbold for Hjertet bliver tænkt sammen med initiativer som fx FC Prostata. De færreste fodboldklubber har ressourcer til at udbyde hold for flere forskellige patientgrupper, hvorfor vi mener, det vil være oplagt at oprette hold, som samler patientgrupperne. På den måde kan klubberne understøtte den kommunale rehabilitering uden at skelne på typen af sygdom eller lidelse,” udtaler en af de andre forskere bag undersøgelsen Karsten Elmose-Østerlund.

Download forskningsrapport og folder om undersøgelsen:  
Fodbold for Hjertet. En undersøgelse af deltagere, klubber og stakeholdere / Marlene Rosager Lund Pedersen, Karsten Elmose-Østerlund, Line Methea Jensen og Sarah Meldgaard Christiansen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021. Movements, 2021:3 

Fodbold for Hjertet. En undersøgelse af deltagere, klubber og stakeholdere. Kort Fortalt / Marlene Rosager Lund Pedersen, Karsten Elmose-Østerlund, Line Methea Jensen og Sarah Meldgaard Christiansen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021.


Forskningsrapport

Fodbold for Hjertet. En undersøgelse af deltagere, klubber og stakeholdere

Download rapport

Kort Fortalt

Fodbold for Hjertet. En undersøgelse af deltagere, klubber og stakeholdere.

Download folder

Redaktionen afsluttet: 15.11.2021