Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Foreningers udvikling og betydning i Danmark

CISC og Vifo har modtaget en bevilling på 5.270.905 kroner fra TrygFonden til at analysere det danske foreningslivs udvikling, betydning og samfundsmæssige rolle.

Undersøgelsen finder sted i perioden 2024-2026, og med den nye viden vil forskningsprojektet bidrage til den videre dialog om foreningers rolle i og bidrag til samfundet.

Foreninger og frivillighed ses som væsentlige komponenter i vores demokrati

Baggrunden for projektet er, at civilsamfundet, foreningslivet og det frivillige arbejde tillægges en positiv betydning for samfundet i både den offentlige og politiske debat.

Troen på foreningslivets demokratiske betydning står stærkt og er den primære baggrund for kommunernes pligt til at give økonomisk støtte til aftenskoler og foreninger for børn og unge gennem folkeoplysningsloven. De seneste årtier er civilsamfundet – både foreningslivet og frivilligt arbejde – også blevet tillagt stor betydning i forhold til at bidrage til løsningen af forskellige typer af velfærdsopgaver.

Endelig tillægges deltagelse i foreningslivet også stor betydning for individets demokratiske skoling, livskvalitet og trivsel.

Der mangler grundlæggende viden om foreningslivet

På trods af – eller måske på grund af – den store tro på og de mange forventninger til foreningslivets rolle og betydning – har området haft begrænset forskningsmæssigt fokus.

Der mangler således grundlæggende og opdateret viden om foreningslivet: om foreningernes udbredelse, udvikling og karakteristika; om de udfordringer foreningslivet oplever; om befolkningens deltagelse i forskellige typer af foreninger; og om foreningslivets betydning for demokratiet, for velfærdssamfundet og for medlemmernes livskvalitet.

Forskningsprogram i tre dele

1) En kortlægning af alle typer af foreninger i det tidligere Fyns Amt og en spørgeskemaundersøgelse blandt disse. I spørgeskemaundersøgelsen vil der blandt andet være fokus på foreningers værdier, organisering, omfang af frivilligt og lønnet arbejde og foreningers samarbejde med kommunale institutioner. Lignende undersøgelser blev gennemført i 2004 og 2010.

2) Indsamling af viden om medlemmer og frivilliges involvering i foreningslivet, deres engagement i foreningens demokratiske strukturer og medlemskabets betydning for deres livskvalitet. Grundlaget for analysen vil være: a) en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i op til 100 udvalgte foreninger, og b) casestudier i fem foreninger, der har fokus på medlemmers aktive deltagelse.

3) En repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt 10.000 voksne borgere med henblik på at belyse deres foreningsdeltagelse og betydningen af foreningsdeltagelsen for det demokratiske engagement og den selvvurderede livskvalitet.

For mere information om projektet

Lektor og centerleder Evald Bundgård Iversen (CISC)
https://www.sdu.dk/da/cisc
Mobil: 61 66 48 66
eiversen@health.sdu.dk

Senioranalytiker Malene Thøgersen (Vifo)
https://www.vifo.dk
Mobil: 61 79 64 63
malene.thogersen@Vifo.dk


 

 


 

Sidst opdateret: 26.10.2023