Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Rekvirer et foredrag

Et foredrag aftales direkte med den enkelte forsker: 

BJARNE IBSEN, professor
Elektronisk visitkort | Mail: bibsen@health.sdu.dk  | Tlf. 2728 9904 
Forskningsfelt:
Foreningslivets udvikling
Frivilligt arbejde og det civile samfund
Kommunal idræts- og kulturpolitik (derunder om Folkeoplysningsloven)
Forandringer i børns og voksnes idrætsdeltagelse
Ældreidræt
Idrættens udvikling mellem stat, marked og civilt samfund
Forebyggelse med fokus på fysisk aktivitet

 

EVALD BUNDGÅRD IVERSEN, lektor og centerleder
Elektronisk visitkort | Mail: eiversen@health.sdu.dk | Tlf. 6166 4866
Forskningsfelt: 
Kapacitetsudnyttelse og optimering af idrætsfaciliteter 
Kommunal administration af idrætsfaciliteter 
Drift, ledelse, styring og udvikling af idrætsfaciliteter 
Formulering og opfølgning af kommunale strategier for idrætspolitik 
Betydningen af kommunal støtte til idrætsforeningers trivsel

 

JENS HØYER-KRUSE, adjunkt
Elektronisk visitkort | Mail: jhkruse@health.sdu.dk | Tlf. 2135 6136
Forskningsfelt:
Idrætsfaciliteter, idrætsdeltagelse, kommunal idrætspolitik, foreningsudvikling

 

KARSTEN ELMOSE-ØSTERLUND, lektor
Elektronisk visitkort | Mail: kosterlund@health.sdu.dk | Tlf. 2135 6294
Forskningsfelt:
Idrætsforeningers struktur, aktiviteter, potentialer og udfordringer
Frivillighed i idrætsforeninger og frivillige organisationer - antal, udvikling, rekruttering, ledelse og fastholdelse

 

SIGNE HØJBJERRE LARSEN, studieadjunkt
Elektronisk visitkort | Mail: shojbjerre@health.sdu.dk | Tlf. 2440 9620
Forskningsfelt:
Parkour, selvorganiseret idræt, faciliteter til gadeidræt
Leg
Gymnastik, krops- og idrætskultur og sociologi

Sidst opdateret: 27.09.2023