Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Ny bogudgivelse om idrætsforeninger i Europa

Mere end 60 mio. mennesker i Europa er medlemmer af idrætsforeninger, hvilket viser at idrætsforeninger spiller en vigtig rolle i de europæiske samfund.

På trods af en udvikling hen imod mere individualisering og forbrugerisme spiller idrætsforeningerne i stigende grad en central rolle i idrætspolitikken. Dette er den vigtigste konklusion i bogen ’Sport Clubs in Europe: A Cross-National Comparative Perspective’.

Forskere fra tyve forskellige lande bidrager ved at skrive om idrætsforeningernes udvikling i deres egne lande, om den placering foreningerne har i samfundet, og om fremtidsscenarierne for foreningerne. Fra Danmark bidrager Bjarne Ibsen og Karsten Elmose-Østerlund fra CISC samt Trygve Laub Asserhøj fra Idan.

Læs pressemeddelelse

Redaktionen afsluttet: 28.09.2015