Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Danske idrætsfaciliteter er generelt i god stand

Den fysiske tilstand af idrætsanlæg er nu undersøgt i de 23 kommuner, som har deltaget i fase 2 af forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse’.

Kommunerne og idrætsfaciliteterne er spredt over hele landet, og undersøgelsen giver dermed et solidt overblik over den fysiske tilstand af danske idrætsfaciliteter. I alt 261 idrætsanlæg med 418 faciliteter (358 idrætshaller og 60 svømmehaller) har indgået i undersøgelsen.

Idrætsanlæggene er blevet målt på følgende dimensioner:

  • Grundlæggende konstruktioner
  • Aktivitetsarealer
  • Udendørs ankomstforhold
  • Indendørs opholdsarealer
  • Omklædningsrum
  • Dagslys og transparens

Undersøgelsen viser, at danske idrætsfaciliteter generelt er i god stand.
De forskellige faciliteter er vurderet på en skala, hvor 1 er bedst og 4 er dårligt, og den gennemsnitlige score for alle 418 idrætsfaciliteter i undersøgelsen er 2,1. Mens der er visse forskelle på gennemsnitsscoren på tværs af kommuner, er forskellene meget små regionerne imellem.

Ud over det samlede landsnotat er der også udarbejdet et notat til hver af de 23 deltagende kommuner.
Se projektbeskrivelse for Fremtidens idrætsfaciliteter - organisering, styring og ledelse på CISC's hjemmeside.

Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) og er finansieret af Lokale og Anlægsfonden og TrygFonden.

Se også temaside om projektet på Idans hjemmeside.


Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg. Idrætsanlægs fysiske tilstand i Danmark. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Movements, 2019:5 (pdf)

Foto: Colourbox


Idrætsanlægs fysiske tilstand i Danmark

Notat udarbejdet af Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg

Download notat

Idrætsanlægs fysiske tilstand i kommunerne
Redaktionen afsluttet: 11.04.2019