Skip to main content

Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin

Rapport udgivet af Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Anne-Merete Kissow og Jan Sau Johansen: Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin.

Op mod hver 8. dansker, svarende til næsten 700.000 mennesker, har en eller flere af de ca. 200 diagnoser, der dækkes af begrebet gigt. Et fælles kendetegn for gigt er, at det giver smerter og nedsat funktion i led og muskler. De mest typiske eksempler herpå er slidgigt, ryglidelser og leddegigt. Sygdomme som ses hos både børn og voksne om end mest hos sidstnævnte gruppe.

For mange mennesker med forskellige former for gigt udgør undervisningen i varmtvandsbassin en meget værdsat aktivitet. Igennem den seneste tid er der imidlertid kommet fokus på de udgifter, der er forbundet med driften af varmtvandsbassinerne. Undervisningen udbydes fortrinsvis af aftenskoler efter reglerne i Folkeoplysningsloven, men der er også nogle af Gigtforeningens kredse, der har aftaler med kommunen om at benytte et varmtvandsbassin. Der bliver brugt forholdsvis mange penge på denne drift af varmtvandsbassiner, hvorfor der stilles spørgsmål ved, om den nytte, som brugerne af disse varmtvandsbassiner hævder at få, står mål med de udgifter, der er forbundet med driften. Dette forhold danner baggrunden for denne brugerundersøgelse.

Det er undersøgelsens formål at få en grundig og nuanceret viden om, hvilken betydning undervisning i varmtvandsbassin har for gigtpatienter og andre med fysiske lidelser, og hvordan de oplever denne træning i sammenligning med andre træningsformer.

Det er herunder vigtigt at påpege, at undersøgelsen ikke tager sigte på at belyse, om undervisningen har en objektiv effekt på patienternes funktionsevne og smerte. Den skal ene og alene belyse patienternes subjektive oplevelse af og erfaring med at blive undervist i varmtvandsbassin.

Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Anne-Merete Kissow og Jan Sau Johansen: Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Movements, 2013:9 (pdf) 

Redaktionen afsluttet: 22.08.2013