Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Idrætsfaciliteter og rum for leg og fysisk aktivitet

CISC er det dominerende forskningsmiljø i Danmark i forskningen idrætsfaciliteter og andre fysiske rum for bevægelse, idræt og leg, selvom det er et forholdsvis nyt forskningsområde på forskningscenteret. De første mindre undersøgelser af idrætsfaciliteter begyndte i 2007, men derefter er der gennemført særskilte undersøgelser deraf i omkring 20 kommuner, og et meget stort forskningsprojekt, Fremtidens Idrætsfaciliteter, pågår.

Mere end halvdelen af landets kommuner og mere end 1000 idrætsanlæg deltager for tiden i Fremtidens Idrætsfaciliteter. Forskningsprojektets handler om styringen, organiseringen og ledelsen af idrætsanlæg. Projektet gennemføres i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut, som står for formidlingen af forskningsprojektets resultater. Undersøgelsen omfatter bl.a. analyser af benyttelsen af og brugernes tilfredshed med de faciliteter, de benytter, og hvad der kan forklare variationer deri.
Under dette projekt gennemføres for tiden et ph.d.-projekt:

  • Strategisk ledelse i decentrale idrætsanlæg (Peter Forsberg)

CISC gennemfører også analyser af særlige idrætsanlæg. For tiden står centeret for en undersøgelse af nye faciliteter for gadeidræt, StreetMekka, som organisationen GAME har oprettet i Esbjerg, Viborg og Aalborg.

Udover denne forskning i idrætsfaciliteter har CISC stået for en række studier af faciliteter, installationer og særlige steder til leg, parkour samt aktiviteter i naturen.

Det er en forskning, som der på forholdsvis kort tid er sket en stor udvikling i. Det igangværende forskningsprojekt om ’Fremtidens idrætsfaciliteter’ er det største af sin karakter i Europa. Forskerne på området er ved at opbygge et nordisk og europæisk netværk.

Ansvarlig for forskningsområdet: Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse

Forskningsprojekter

Se alle afsluttede projekter inden for området

Læs mere

Se alle igangværende CISC-projekter

Læs mere

Sidst opdateret: 13.11.2023