Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Om CISC

Centrets mål er ved forsknings- og udviklingsarbejde at bidrage til:

  • humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning i idræt, sundhed og civilsamfund med særlig vægt på relationen derimellem.
  • vidensudveksling og innovation inden for det idræts- og sundhedspolitiske område bl.a. med henblik på at forbedre den frivillige sektors samt myndigheders handlings- og beslutningsgrundlag.
  • teori- og metodeudvikling på området.
  • formidling af forskning inden for de områder, som centrets forskere beskæftiger sig med, herunder at bidrage til international vidensudveksling via publicering i anerkendte tidsskrifter.

Centeret er forankret ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Centeret er en videreførelse og udvikling af den forskning, som siden midten har 1970’erne har foregået i tilknytning til Gerlev Idrætshøjskole.


Sidst opdateret: 08.11.2023