Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Publikationer fra CISC

Nye publikationer fra CISC efteråret 2018

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

I november måned afholdtes en velbesøgt afsluttende konference i projektet om samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor: ’Det gode samarbejde mellem kommuner og civilsamfund’. I den forbindelse blev der udgivet syv små Kort Fortalt publikationer, som i kort form formidler en række af projektets konklusioner. De syv Kort Fortalt publikationer er:

  • Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling / af Evald Bundgård Iversen og Bjarne Ibsen
  • Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’ / af Tove Kristensen og Bjarne Ibsen
  • Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner / af Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen
  • Borgerinddragelse i lokaludvikling: Borgerstyret budgettering og dialogmøder /af Lise Specht Petersen og Michael Fehsenfeld
  • Frivilligt socialt arbejde - autonomi og afhængighed / af Michael Fehsenfeld
  • Frivillige grønne kræfter - samarbejde med frivillige på det grønne område / af Lise Specht Petersen
  • ’Frie frivillige’ i kommunen / af Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen

De syv Kort Fortalt publikationer kan ses på projekthjemmesiden 

 

Befolkningens idrætsvaner

Inden for forskningsområdet Befolkningens idrætsvaner er der i efteråret udgivet tre rapporter fra undersøgelser i henholdsvis Næstved, Faxe og Roskilde:

  • Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Næstved Kommune / af Jens-Høyer Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Marlene Rosager Lund Pedersen. Movements, 2018:3.
  • Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Faxe Kommune / af Jens-Høyer Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Marlene Rosager Lund Pedersen. Movements, 2018:4
  • Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter / af Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Jørgensen, Bjarne Ibsen og Christina Meisner Jørgensen. Movements, 2018:6.

Alle tre rapporter kan ses her

 

Fællesskaberne i 'Rigtige Mænd'

En undersøgelse af fællesskaberne i ’Rigtige Mænd’ er afsluttet. Undersøgelsen belyser dels, hvilken betydning understøttelsen fra kommuner, arbejdsplads, foreninger m.v. har for fællesskabets karakter, dels hvilken betydning fællesskabets karakter har for den sundhedsfremmende værdi. Undersøgelsen er afsluttet med følgende rapport:

Fællesskaberne i Rigtige Mænd / af Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen. Movements, 2018:5.
Rapporten kan ses her

 

Lederes og træneres kompetencer i idrætsforeninger

Og endelig har CISC ved Bjarne Ibsen bidraget til en svensk undersøgelse af lederes og træneres kompetencer i idrætsforeninger. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af trænere og ledere i 100 udvalgte idrætsforeninger i Sverige.
Tränares kompetens och lärande i svenska idrottsföreninger / af Bjarne Ibsen, Johan von Essen & Ola Segnestam Larsson.

Rapport og projektbeskrivelse kan ses her

Foto: Colourbox

Redaktionen afsluttet: 03.01.2019