Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Lyst og glæde motiverer os til bevægelse

Mange er fysisk aktive for at forbedre sundheden, men lysten til at bevæge kroppen er vigtigere, viser en ny rapport fra Danmark i Bevægelse. I en ny rapport belyses alsidigheden i vores bevægelsesvaner, og der fokuseres på motiverne bag fysisk aktivitet.

Af Jonna Toft, 02-05-2021

Vi bevæger os hver dag. Nogle cykler til job, nogle gør rent i hjemmet, andre har hårde fysiske opgaver i arbejdstiden, nogle kradser skvalderkål op af havejorden, og de fleste deltager i forskellige former for idræt eller motion i fritiden.

 

Nu har Danmark i Bevægelse kortlagt danskernes bevægelsesvaner i hjemmet, under transport, på arbejde/uddannelse og i fritiden. Det sker i den nye rapport Danskernes bevægelsesvaner og motiver for bevægelse

 

Resultaterne bygger på svar fra de 163.000 voksne over 15 år, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen i efteråret 2020. Undersøgelsen er den første - og største - af sin art herhjemme.

 

Hver for sig fylder de mange aktiviteter, vi udfører i hverdagen, måske ikke så meget. Men til sammen er der meget bevægelse i danskernes hverdag.

 

Motivation varierer efter aktivitet

En væsentlig del af rapporten handler om, hvad der driver os til at bevæge os. Hvilke motiver ligger bag? Generelt set er lyst, altså at kunne lide aktiviteten, den stærkeste faktor, men sundhed har også stor betydning. At være en del af et fællesskab og at præstere er i mindre grad motivationsfaktorer.

 

Billedet er dog vidt forskelligt, alt efter hvilke aktiviteter, der er tale om. I boldspil er præstation et stærkt motiv. Løb, fitness, mental træning og gymnastik dyrkes primært på grund af sundheden. Lysten og fællesskabet er derimod de stærkeste motiver, når det drejer sig om aktiviteter på og i vand, boldspil, udeliv, dans og street- og rulleaktiviteter.

 

Køn, alder og social baggrund spiller ind

Undersøgelsen sammenholder de forskellige bevægelsesformer med socioøkonomisk baggrund, køn og alder. Det generelle billede er: Jo længere uddannelse, jo mere bevægelse i fritiden.

 

Én gruppe skiller sig ud på næsten alle parametre: Kontanthjælpsmodtagerne. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke deltager i en bevægelsesaktivitet i fritiden mindst en gang om ugen, er næsten dobbelt så høj som for gennemsnittet af den voksne befolkning over 15 år.

 

Kvinder og mænd bevæger sig nogenlunde lige meget, men de vælger i mange tilfælde forskellige aktiviteter. Flere mænd end kvinder dyrker fodbold, fiskeri, friluftsliv og cykling i terræn og på landevej. Flere kvinder end mænd dyrker gåture i hurtigt tempo, yoga, meditation, dans og motionsgymnastik.

 

Unge bevæger sig mere end midaldrende og ældre, og de vælger i meget højere grad bevægelsesaktiviteter i kommercielt regi og i arbejdspladssammenhæng end ældre. Midaldrende vælger især selvorganiserede aktiviteter, og ældre er mere aktive i foreninger og aftenskoler.

 

Senere i 2021 vil forskerne bl.a. undersøge handicappede og langvarigt syges bevægelsesvaner. Desuden vil hver af de 98 kommuner sidst på sommeren modtage resultater om borgernes bevægelsesvaner i netop deres område. Endelig arbejdes der på undersøgelser og analyser af, hvilken betydning mulighederne for at være i fysisk bevægelse, fx nærheden til natur og adgangen til idrætsfaciliteter, har for deltagelsen i forskellige bevægelsesformer.

 

Læs rapporten Danskernes bevægelsesvaner og motiver for bevægelse

 

Læs pressemeddelelse: Lyst og glæde motiverer os til fysisk aktivitet

Redaktionen afsluttet: 01.05.2021