Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Undersøgelse af social inklusion og frivillighed i idrætsforeninger i Europa

CISC skal de næste tre år stå i spidsen for den første større undersøgelse af idrætsforeninger på tværs af en række lande i Europa: 'Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe'.

Undersøgelsen har fået en økonomisk støtte på knap 500.000 Euro fra EU-programmet Erasmus+ Sport og dertil kommer en medfinansiering fra de institutter og lande, som skal indgå i undersøgelsen, på ca. 200.000 Euro.

Forskningsprojektet vil omfatte ti lande: England, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Ungarn, Polen, Norge og Danmark.

Undersøgelsen, der både skal belyse den sociale inklusion og det frivillige arbejde i idrætsforeningerne, omfatter flere delundersøgelser.

  • Den første del består af en analyse af politikkerne for idræt organiseret i foreninger i alle de ti lande.
  • Anden del er en online spørgeskemaundersøgelse af idrætsforeninger med fokus på det frivillige arbejdes omfang og inklusionen af sårbare grupper i foreningerne.
  • Den tredje del omfatter en undersøgelse af medlemmerne i 30 idrætsforeninger i hvert af de ti lande.
  • Den fjerde del består af en analyse af tre udvalgte cases fra hvert af landene, dvs. i alt 30, hvor man har gode erfaringer med rekruttering og fastholdelse af frivillige samt inklusion af vanskeligt stillede grupper.

I forlængelse af analyserne skal der udarbejdes en håndbog med konkrete anbefalinger og forslag, som sammen med analyserne skal fremlægges på konferencer i alle ti lande. Forskningsprojektet afsluttes i 2017 med en stor international konference, som forventes afholdt på Syddansk Universitet.

Professor og centerleder Bjarne Ibsen og postdoc Karsten Østerlund har ansvaret for koordineringen af de forskellige delundersøgelser i alle ti lande.

Dette projekt er finansieret
med støtte fra
Europa-Kommissionens Erasmus+ Sport-program

Se detaljeret beskrivelse af forskningsprojektet (pdf)

Ønskes yderligere information om undersøgelsen kan følgende kontaktes:

Bjarne Ibsen, 27289904, bibsen@health.sdu.dk

Karsten Østerlund, 21356294, kosterlund@health.sdu.dk  

Redaktionen afsluttet: 21.01.2015