Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Ny bog om 'Legens filosofi'

På forlaget Routledge har Professor Emeritus Henning Eichberg får udgivet bogen ’Questioning play. What play can tell us about social life’.

Bogen afrunder forskningsprogrammet ’Leg under nye former’ på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Programmet blev støttet af Nordea-fonden og omfattede desuden ph.d.-afhandlinger om parkour som leg (Signe Højbjerre Larsen) og om legepladser (Lise Specht Petersen).

 

Bogen kaster nyt lys på, hvad leg er, og hvad leg fortæller om menneskenes liv. Bogen nærmer sig legen nedefra og op ved historisk, socialt og antropologisk at tage sit udgangspunkt i livsverdenen. Efter casestudier om bolden og om labyrinten diskuteres der kritisk visse udbredte filosofiske antagelser: Om en definition af leg er nødvendig – eller umulig? Om leg er uproduktiv? Om leg kan begrundes ud fra dens funktion for børns indlæring? Og hvordan leg som noget ”godt” forholder sig til farlige og mørke lege – og til krig som leg.

 

Legen berører grundlæggende mønstre i det sociale liv. Folkelige lege fortæller noget om ”folks” sociale identiteter. Og under modernitetens vilkår kan leg forstås som en opposition mod fremmedgørelsen – mens leg i sig selv også er underlagt fremmedgørelsen. Dette kunne være udgangspunkt for en ny Kritisk Teori. Ud fra legestudierne rejser der sig spørgsmålet på ny, hvem mennesket er – som et legende væsen, et poetisk væsen, et spørgende væsen.

 

Questioning Play

Redaktionen afsluttet: 22.09.2016