Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Otte anbefalinger til fremtidens organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg

Forskningsprojektet Fremtidens Idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse afholdt 11. september en velbesøgt afsluttende konference på Syddansk Universitet.

Projektet har gennem tre år undersøgt organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i 50 kommuner og har indsamlet data på, hvor godt idrætsanlæg præsterer i 23 kommuner. Desuden er der foretaget dybdegående case-studier af otte anlæg i tre kommuner.

De vigtigste resultater fra projektet er samlet i et hæfte med otte anbefalinger til kommuner, bestyrelser og idrætsledere.

Fremtidens Idrætsfaciliteter - Otte anbefalinger

 
Se hæfte med anbefalinger her (pdf)

Læs mere om konferencen og hele projektet på Idans hjemmeside: 
https://www.idan.dk/idan-undersoeger/fremtidens-idraetsfaciliteter

Forskningsprojektet er gennemført i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) og har modtaget støtte fra TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden.

 


Redaktionen afsluttet: 24.09.2019