Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter

Præsentation af ny viden om drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter

CISC og  Idrættens Analyseinstitut afholdt 8. februar på Syddansk Universitet en meget velbesøgt konference om fremtidens idrætsfaciliteter.

Præsentationer fra dagens program ses her:

Velkomst v/professor og centerleder Bjarne Ibsen.

Introduktion til forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’ – hvorfor og hvordan? v/adjunkt Jens Høyer-Kruse.

Hvordan ser ’Anlægs-Danmark’ ud? Hvordan organiserer og styrer kommunerne ’Anlægs-Danmark’? v/adjunkt Evald Bundgård Iversen.

Hvordan er ledelse af idrætsanlæg organiseret? Hvem er lederne, hvilke opgaver varetager de og hvad er deres baggrund? v/ph.d.-stipendiat Peter Forsberg.

Introduktion til facilitetsdatabasen v/ Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut.

Projektets videre forløb, fase 2 og fase 3.  v/ adjunkt Jens Høyer-Kruse

Parallelsessioner
Tre parallelle spor, hvor nedenstående spørgsmål debatteres på baggrund af åbningsinput:

 
Paneldebat
Indspark til paneldebatten: Hvordan ser ledelsesudfordringen ud inden for offentlig ledelse af decentrale velfærdsinstitutioner. Refleksioner over, hvorfor idrætsanlæg måske adskiller sig fra den udvikling af ledelse, som har været gældende på skoler, daginstitutioner, plejecentre og lignende.  v/professor i offentlig ledelse Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Foto: Rikke Agnete Andersen

Paneldebat: Hvem har nøglen til bedre idrætsfaciliteter, og hvem kan gøre det bedre? Kommuner, facilitetsledere eller foreninger?
Panelet består af:

  • Rune Bille, næstformand for brancheorganisationen sportsfaciliteter.dk og leder af Midtfyns Fritidscenter
  • Simon Rømer Roslyng, strategisk konsulent, DGI Lab
  • Martin Petersen, afdelingschef  i By- og Kulturforvaltningen, Fritid og Kultur, Odense Kommune. 

  
FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER - DRIFT, LEDELSE OG ORGANISERING er et forsknings- og formidlingsinitiativ fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund og Idrættens Analyseinstitut.

Forskningsprojektet løber over tre år og er støttet af Lokale og Anlægsfonden samt TrygFonden.

 

Læs mere

Læs reportage fra konferencen på Idans hjemmeside

idans hjemmeside

Redaktionen afsluttet: 14.02.2017