Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Ny undersøgelse: Barrierer og motiver for uddannelse blandt ledere og trænere i dansk idræt

Undersøgelsen skal undersøge barrierer og motiver for valg og fravalg af uddannelsestilbud til trænere og foreningsledere, som skal bidrage til at gøre uddannelse mere attraktive i dansk idræt.

Ledere og trænere er helt afgørende for det danske foreningsliv, men vi ved for lidt om, hvorfor nogle gennemfører forskellige typer af træner- og lederuddannelse, mens andre stort set ikke tager på kurser.

For at blive klogere på årsagerne til dette, skal vi i CISC (www.sdu.dk/cisc) på baggrund af en bevilling fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) gennemføre projektet: ”Barrierer og motiver for uddannelse blandt ledere og trænere i dansk idræt”.

Formået er at løfte kompetenceniveauet med henblik på at skabe kvalificerede, sunde og trygge udviklingsmiljøer inden for dansk idræt.

Projektet vil give således give danske idrætsorganisationer, specialforbund, foreninger og i det hele taget dansk idræt bl.a. en viden om:

  • hvad der motiverer til at deltage i forskellige læringsformer, og hvilke årsager der er til, at trænere og ledere ikke deltager i de aktuelle træner- og lederuddannelsestilbud
  • hvilken betydning kurser og uddannelsestilbud har for trænernes og ledernes kompetencer
  • hvordan idrætsorganisationerne kan fremme træneres og lederes kompetencer i idrætten.

Projektet gennemføres i 2023-2024 i et samarbejde mellem Marlene Pedersen, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen

Læs mere om projektet

 

 

Redaktionen afsluttet: 08.11.2023