Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Leg og nye bevægelsesformer

De seneste år to årtier er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske lege - vokset stærkt. Skoler anvender ’legepatruljer’ i skolegården, kommuner sætter legen på dagsordenen og investerer i nye legepladser, og virksomheder udvikler nye virtuelle lege og redskaber. Baggrunden for denne interesse er en blanding af en erkendelse af legens betydning og en opfattelse af, at der leges mindre, især mindre fysisk, end tidligere.

Til trods for den værdi, som den fysiske leg tilskrives, og den udbredte bekymring om legens tilbagegang, forskes der næsten ikke i legen. Derfor er der behov for forskning, som kan give mere viden om legens forskellige former, legens værdi og hvad der kan fremme leg.

I CISCs regi forskes der især i legepladser og andre rum og installationer for leg. Bl.a. et studie af 2017My_playground, som gennemføres 2017-2018.

Legeforskningen i CISC har også bidraget til den filosofiske diskussion af, hvad leg er, og hvordan leg kan forstås. Se projekthjemmeside for forskningsprojektet 'Bevægelse, Leg og Idræt'

CISC har et tæt samarbejde med Center for Leg og Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole, som i mange år har udviklet og givet inspiration til et mere legende samfund. 

Forskningsprojekter

Se alle afsluttede projekter inden for området

Læs mere

Se alle igangværende CISC-projekter

Læs mere

Sidst opdateret: 13.11.2023