Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Foreninger styrker unges deltagelse i demokratiet

Ny, stor undersøgelse gennemført af CISC i samarbejde med DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, slår fast, at foreningslivet er demokratiets rugekasse, hvor unges samfundsengagement og demokratiforståelse dyrkes og styrkes.

”Det danske folkestyre er udfordret, og opbakningen til demokratiet svinder langsomt”, skrev folketingets formand Pia Kjærsgaard bekymret i en kronik i Jyllandsposten i anledningen af Folketingets åbning i tirsdags. Formandens bekymring gjaldt særligt de yngre generationer, og hvor og hvordan unge sikres en god start på livet som demokrater.

Det gør de blandt andet i de frivillige foreninger ifølge helt ny forskning fra CISC og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, der offentliggøres i denne uge.

Foreningslivet styrker unges engagement i det nære demokrati, og deres evne og vilje til at træffe beslutninger i lokale fællesskaber. Gennem deres engagement lærer unge bl.a. hvordan man kan diskutere og være uenig uden at blive uvenner. Undersøgelsen viser også, at der mellem forskellige foreningstyper er stor forskel på, hvordan unge bruger deres demokratisk indflydelse.

DUFs formand: Foreningslivet træner fremtidens demokrater

Hos DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd glæder formand Kasper Sand Kjær sig over den nye undersøgelse, da der længe har manglet forskningsbaseret viden om sammenhængen mellem unges fritidsliv og deres samfundsengagement.

”I DUF arbejder vi hver dag for at fremme unges deltagelse i samfundet og foreningslivet, men vi har manglet forskning om betydningen af de fællesskaber, som de unge søger og bruger store dele af deres fritid på. Den nye undersøgelse bidrager med vigtig viden om, hvad det for eksempel betyder for den enkelte unge og for fællesskabet, at en aktivitet eller en interesse finder sted eller dyrkes i en demokratisk forening,” siger Kasper Sand Kjær. 

Han hæfter sig særligt ved, at forskerne understreger, at den danske foreningsmodel er med til at styrke til de unges demokratiske deltagelse i samfundet:

”Jeg og andre har ved mange lejligheder fremført denne sidegevinst ved foreningslivet – og med den nye undersøgelse fra Syddansk Universitet er det tydeligt, at foreningsorganiseringen træner fremtidens demokrater.”

Forsker: Foreningstypen er afgørende for unges engagement i foreningsdemokratiet

Undersøgelsen, der har titlen ”Unge, foreninger og demokrati”, er foretaget af professor Bjarne Ibsen og lektor Klaus Levinsen, der begge er ansat ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.
Gennem både spørgeskemaundersøgelser og interviews med unge har de to forskere kortlagt de unges fritidsaktiviteter og foreningsengagement.

”De unge engagerer sig meget i de aktiviteter, de er aktive i, hvad enten det er politisk arbejde, humanitært arbejde, idræt eller en anden fritidsaktivitet. De tager både del i at gennemføre foreningens aktiviteter og udfører også frivilligt arbejde forbundet dermed,” siger Bjarne Ibsen.

Undersøgelsen viser dog også, at der mellem forskellige foreningstyper er meget store forskelle på, hvor meget de unge engagerer sig i foreningsdemokratiet.

”Forskellige typer af foreninger kan altså fungere mere eller mindre godt i forhold til at engagere unge i det interne demokrati,” forklarer Bjarne Ibsen.
 

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Den nye undersøgelse er del af et større samarbejde, som DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har indgået med en række forskere under overskriften ”Fremtid i forening?”. Projektet er en gennemgribende undersøgelse af den lokale foreningsmodel for at få viden om, hvorvidt modellen fortsat er relevant som organisationsform, og hvor de unge er på vej hen i forhold til fritid og frivillighed. Læs mere på www.duf.dk

KONTAKT
Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, tlf. 27 28 99 04, e-mail bibsen@health.sdu.dk

Kasper Sand Kjær, formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, tlf. 29 87 08 01, e-mail kasper@duf.dk
 

Foto: Martin Thaulow

 

 

Unge, foreninger og demokrati

Af Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 06.10.2016