Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

SDU-forskere skal analysere Norges hyttefriluftsliv

Syddansk Universitet, Norges Arktiske Universitet og Den Norske Turistforening (DNT) sætter nu fokus på udviklingen af gode rammer for hyttefriluftsliv i Norge.

I samarbejde med Norges Arktiske Universitet indleder forskere fra Idræt og Biomekanik (Syddansk Universitet) et forskningsprojekt, der skal bidrage med ny viden om organisering og udvikling af gode rammer for færdsel, ophold og overnatning i naturen.

Projektets første del, ’Udvikling af hyttefriluftsliv i Norge’ er netop sat i gang med udsendelse af en spørgeskemaundersøgelse til de 10.000 hyttebrugere, der i sommeren 2020 bookede en af DNT’s hytter. Formålet med undersøgelsen er at belyse adfærd, motiver og præferencer blandt brugerne af DNT’s hytter. Øget indsigt i disse forhold forventes at kunne bidrage til en yderligere kvalificering af planlægningen og udviklingen af DNT’s hyttetilbud, så der i endnu højere grad kan tilbydes attraktive rammer for alle, der ønsker at drage på hyttetur i den norske natur.

I Norge eksisterer der en lang tradition for at tage på tur i naturen, og i mere end 150 år har Den Norske Turistforening (DNT) arbejdet for at gøre den norske natur mere tilgængelig. Dette betyder at mere end 22.000 km vandrestier er blevet mærket med DNT’s karakteristiske røde T og at DNT i dag råder over mere 500 hytter, som kan benyttes af alle, der ønsker at opleve den norske natur. Med mere end 300.000 medlemmer og over 50 medlemsforeninger er DNT samtidig Norges største friluftsorganisation.

Dronefoto Norske fjelde

Det forventes, at erfaringerne fra forskningsprojektet kan bidrage til også at videreudvikle friluftsstilbuddene i Danmark, ligesom erfaringerne fra hidtidig forskning i Danmark i eksempelvis shelterfriluftsliv (læs rapporten ’Gode rammer for rekreativt shelterfriluftsliv’), kan bidrage til at inspirere udviklingen af rammerne for rekreativt udeliv i Norge.

Her kan du læse mere om projektet.

Fotos: Marius Dalseg Saetre/DNT

 


Fakta om undersøgelsen

  • Projektets navn er ’Anlegg til ferdsel, opphold og overnatning i naturen – studier av bruk, brukere og organisering’.
  • Projektets første del, ’Udvikling af hyttefriluftsliv i Norge’ gennemføres i 2021-2022.
  • Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet (Center for forskning i Idræt, sundhed og Civilsamfund (CISC) og forskningsenheden Active Living (AL) og Norges Arktiske Universitet.
  • Projektet er støttet økonomisk af Den Norske Turistforening (DNT)  
Redaktionen afsluttet: 11.02.2021