Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Slutevaluering af projektet ’Sund Rekrut’

Projekt ’Sund Rekrut’ er et sundhedsfremmende projekt for unge overvægtige, der ønsker at blive optaget i Forsvaret, men som ved Forsvarets Dag er blevet erklæret begrænset egnet eller uegnet blandt andet på grund af deres overvægt. Projektets mål er at rykke ved denne status fra uegnet til begrænset egnet eller egnet.

Formålet med denne evaluering er at analysere, hvilke forhold i projekt “Sund Rekrut” der har haft en indvirkning på deltagernes mulige adfærdsændring, samt yderligere at analysere, hvordan disse forhold hænger sammen med de psykologiske, sociale/relationelle og livsstilsmæssige aspekter hos deltagerne.

Følgende nøglespørgsmål har styret analysen:

Hvilke primære faktorer i projekt “Sund Rekrut” er betydningsfulde for deltagernes motivation for livsstilsændring?

Evalueringen er gennemført efter følgende retningslinjer:

  • For det første skal evalueringen give valide svar på, om succeskriterierne opnås. Det vil sige, om den anvendte metode får målgruppen til at ændre livsstil, opnå vægttab og opnå en øget fysisk kapacitet.
  • For det andet skal evalueringen belyse, hvilke sider af det forløb, som deltagerne i projektet følger, der har en positiv eller negativ indvirkning på ændringerne i deltagernes livsstil, og hvordan dette hænger sammen med psykiske, sociale og livsstilsmæssige aspekter ved personernes liv.

Evalueringen vil således kunne vise, om tilsvarende forløb i tilknytning til konkrete anledninger, der har betydning for den unges liv, kan anvendes for at få unge overvægtige mænd og kvinder til at ændre livsstil.

Thomas Gjelstrup Bredahl: Slutevaluering af projektet "Sund Rekrut". Odense: Center for forskning Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2013. Movements, 2013:10 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 19.08.2014