Skip to main content

’Sportsligt ansvarlige’ er til gavn for bredden i klubberne

Sportsligt ansvarlige i fodboldklubber er med til at binde trænerne sammen og initierer et godt træningsmiljø. De hæver kvaliteten i træningen for alle hold på tværs af årgange og niveauer gennem deres sparring med trænerne og udviklingen af redskaber som fx årshjul, manualer og koncepter.

En sportsligt ansvarlig er en person med ansvar for at sætte den sportslige retning for en fodboldklub, fx ved at sikre en rød tråd på tværs af hold og årgange, ved at supervisere, rekruttere og fastholde trænere og ved at igangsætte nye sportslige initiativer.

Undersøgelsen ’Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber’ er gennemført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) og har haft til hensigt at bibringe viden om sportsligt ansvarliges arbejde i danske fodboldklubber på børne- og ungdomssiden. I undersøgelsen indgik fem fodboldklubber med en eller flere sportsligt ansvarlige, og i alle klubberne blev der gennemført interviews med de sportsligt ansvarlige og lederne.

”Vores interview viste, at de sportsligt ansvarliges virke var til gavn for bredden i klubberne. Generelt finder fodboldklubberne det ikke svært at rekruttere trænere til førsteholdene i klubben, mens det ofte kniber mere med de øvrige hold. Det forhold, at de sportsligt ansvarlige kan være med til at supervisere trænerne og eksempelvis har lagt den røde tråd for trænerne, gør, at det højner kvaliteten på alle hold. Alle hold får således – uanset niveau og trænerprofil – en vis kvalitet i træningen”, udtaler en af forskerne bag undersøgelsen, Marlene Rosager Lund Pedersen.

Undersøgelsen viser også, at de menneskelige egenskaber hos en sportsligt ansvarlig er vigtige, da de sportsligt ansvarlige skal kunne tilgå de forskellige trænertyper i klubberne. Som en af klubberne pointerer i undersøgelsen, så er det vigtigt, at den sportsligt ansvarlige oparbejder en tillid til klubben og trænerne, så trænerne ikke føler, at de bliver overrumplet af den sportsligt ansvarlige.

”Denne undersøgelse tegner et positivt billede af det at have en sportsligt ansvarlig, der kan bidrage til at skabe klubudvikling på det sportslige område. Men det at klubberne ansætter sportsligt ansvarlige kan ses som et led i en professionalisering af foreningslivet, som nogle studier på området viser kan føre til konflikter og et lavere engagement blandt medlemmer og frivillige i klubberne – noget som det er værd at have et blik for fremadrettet”, udtaler en af forskerne bag undersøgelsen, Karsten Elmose-Østerlund.

Her kan du læse mere om undersøgelsen: 

Forskningsrapport 
Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber / Marlene Rosager Lund Pedersen og Karsten Elmose-Østerlund. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022. 
Movements, 2022:2

Folder 
Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber. Kort Fortalt  / Marlene Rosager Lund Pedersen og Karsten Elmose-Østerlund. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022.

Foto: Nicolai Skovgård


Forskningsrapport

Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber

Download rapport

Kort Fortalt

Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber

Download folder

Redaktionen afsluttet: 08.04.2022