Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

'Bevægelse, Leg og Idræt'

Afsluttende rapport fra forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet ' Bevægelse, Leg og Idræt', som har været i gang siden 2010, og som er støttet af Nordea-fonden med 8 mio. kr., er nu afsluttet.

Det var forskningsprogrammets formål er at øge vores viden om, hvordan legen og breddeidrætten kan udvikles i Danmark.

Forskningsprogrammet omfattede tre større forskningsprojekter med tilhørende delprojekter:

  1. ’Leg under nye former’ omfattede fire forskningsprojekter i ’Leg og læring’, ’Legens rum’, ’Leg og teknologi’ samt ’Legens filosofi’.
  2. ’Forandringer i den foreningsorganiserede idræt’ gik ud på at undersøge, hvordan idrætsforeningerne ændrer sig som følge af en række samfundsmæssige forandringer samt at undersøge, hvilken betydning deltagelse i idrætsforeninger har for den sociale kapital og de sociale relationer mellem medlemmerne.
  3. ’Kommunal bevægelsespolitik’ gik ud på at undersøge, hvilken betydning projekt- og pulje-støtte har for idrætten og idrætspolitikken.

I den afsluttende rapport redegøres i kort form for aktiviteterne i og resultaterne af forskningsprogrammet. En uddybelse af forskningsprogrammets formål og indhold kan læses på forskningsprogrammets hjemmeside: www.sdu.dk/bevaegelse.

Resultaterne af de mange undersøgelser kan læses i de publikationer, der er kommet ud af forskningsprogrammet.

Afsluttende rapport

Ibsen B. Afsluttende rapport for forskningsprogrammet 'Bevægelse, Leg og Idræt'. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 04.05.2016