Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Første fase af projektet om fremtidens idrætsfaciliteter i gang i denne uge

CISC sender i denne uge information ud til mere end 50 kommuner.

Efter et opstartsseminar 29. september udsender CISC i denne uge yderligere information til de mere end 50 kommuner, der deltager i forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering’.
Læs mere om projektet her.

En hovedbestanddel af denne første fase er, at kommunerne skal foretages en registrering af, hvilke idrætsanlæg, der er i kommunen. Et idrætsanlæg er fx en hal eller en svømmehal og består af mindst en facilitet (fx en 20X40 m. hal), men vil ofte bestå af en flerhed af faciliteter. Det er første skridt mod at få et overblik over, hvilke idrætsanlæg der findes i kommunerne.

Næste skridt bliver et spørgeskema til de kommunale forvaltninger, som vi forventer at udsende i slutningen af november. Dette vil give et stærkt overblik over de prioriteringer, som kommunerne foretager på området i form af forskellige politikker, styringsmodeller og hvordan de organiserer området i forhold til den kommunale forvaltning.

I starten af det nye år tager vi så fat på næste fase, som er udsendelse af et spørgeskema til alle idrætsanlæg i de deltagende kommuner. Disse anlæg vil både blive spurgt mere indgående til, hvilke faciliteter der er i anlægget samt faktuelle og holdningsmæssige spørgsmål om ledelsen af idrætsanlægget.

I forbindelse med udsendelsen til kommunerne, har CISC i samarbejde med halinspektøforeningen (HI) og sportsfaciliteter.dk udarbejdet en skrivelse, som anbefaler at idrætsanlæg bidrager til undersøgelsen.

Du kan læse mere om projektet i denne folder og du kan læse brevet med opfordring til idrætsfaciliteter om at deltage her.

Deltagende kommuner skal i løbet af november fremsende kontaktinformationer om deres anlæg til forskerne bag projektet. Nye kommuner er fortsat velkomne til at kontakte os omkring deres mulige deltagelse.

Evald Bundgaard Iversen
eiversen@health.sdu.dk
Mob: 72538051

Jens Høyer-Kruse
jhkruse@health.sdu.dk
Mob: 21356136  
 
 
 
Redaktionen afsluttet: 28.10.2015