Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018

Undersøgelsen, som formidles i denne rapport, er en del af forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’

Projektets overordnede formål er at øge kendskabet til de fordele og ulemper, som knytter sig til forskellige samarbejdsformer mellem det frivillige og det offentlige, og herigennem bidrage til drøftelser af, hvordan samarbejdet mellem de to sektorer kan udvikles i fremtiden.

Analysen bygger på to spørgeskemaundersøgelser, som blev gennemført i efteråret 2018. Den første undersøgelse omfatter alle foreninger i de fem kommuner. Den anden undersøgelse omfatter alle kommunale institutioner, centre og indsatsområder, der potentielt kan have et samarbejde med foreninger og frivillige

Rapporten består af tre dele:

  • Del 1 er en analyse af foreningernes besvarelse af spørgeskemaet om deres samarbejdsrelationer til kommunale institutioner og forvaltninger samt spørgsmål om foreningernes status og udvikling. Analysen omfatter også en sammenligning af resultaterne med resultaterne af den tilsvarende undersøgelse i 2016.
  • Del 2 er en analyse af de kommunale institutioner, centre og indsatsområders besvarelse af spørgeskemaet om deres samarbejde med foreninger og frivillige. Denne analyse indeholder også en sammenligning af resultaterne med resultaterne af den tilsvarende undersøgelse i 2016.
  • Del 3 er en sammenfatning og perspektivering af resultaterne på tværs af de to undersøgelser.

Analysen viser bl.a. at der fra 2016 til 2018 har været en lille tilbagegang i foreningers samarbejde med skoler og med daginstitutioner mv. Tilsvarende viser sammenligningen af svarene fra de kommunale institutioner i henholdsvis 2016 og 2018, at der har været en mindre men dog tydelig tilbagegang i samarbejdets udbredelse.

Generelt vurderer institutionerne samarbejdet meget positivt, mens foreningerne er mere forbeholdne, og langt de fleste foreninger mener, at det ikke er foreningernes opgave at bidrage til løsningen af kommunale opgaver.

Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Nordea-fonden og i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, Faxe Kommune, Rudersdal Kommune, Odense Kommune og Aarhus Kommune.
 

Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Movements, 2019:6 (pdf)

Foto: Colourbox


Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018

Rapport udarbejdet af Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 11.04.2019