Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

SDU undersøger foreningslivets betydning for udvikling af lokalområder i landdistrikterne

Forskere fra Syddansk Universitet (SDU) inviterer alle foreninger i fire danske kommuner til at deltage i at dokumentere ’Civilsamfundets betydning for lokal udvikling’.

SDU’s Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Institut for Idræt og Biomekanik er, på baggrund af en bevilling fra Bolig- og Planstyrelsen, gået sammen med Assens, Skive, Tønder og Vordingborg Kommune om at undersøge, om og hvordan civilsamfundet (foreninger og selvejende institutioner) bidrager til lokal udvikling.

Antagelsen er, at civilsamfundet kan have en positiv betydning for lokal udvikling i landdistrikter, men det afhænger af omfanget og karakteren af samspillet mellem civilsamfundet og det omkringliggende samfund.

Projektet ser nærmere på, hvordan civilsamfundet indgår i arbejdet med at understøtte lokal erhvervsudvikling, bosætning og institutionsudvikling. Eksempelvis ved at understøtte skoler, faciliteter og forretninger med frivillige indsatser.

Hvilken kraft udgør civilsamfundet i et Danmark i forandring?

Danmark er under forandring med voksende urbanisering, større kommuner, lukning af lokale forretninger og virksomheder. Samtidig sker der en centralisering af offentlige institutioner inden for politi, domstole, sygehuse og kommunale velfærdsinstitutioner (skoler, børneinstitutioner, ældrecentre).

Derfor peger eksperter ofte på, at civilsamfundet er en kraft, der kan holde liv i og skabe udvikling i landdistrikterne. Den nye undersøgelse skal kortlægge, hvilke muligheder og potentialer, der er for dette.

”Der er meget positive opfattelser af, hvordan civilsamfundet kan bidrage til lokal udvikling, men reelt er der meget lidt viden på området. Derfor ser vi meget frem til at kunne nuancere billedet af, hvordan civilsamfundet bidrager til at skabe lokal udvikling”, siger lektor Evald Bundgård Iversen fra CISC, der står i spidsen for undersøgelsen.

Inddrager både foreninger og kommunernes borgere i undersøgelsen

Det første skridt for forskerne er at få et overblik over, hvad civilsamfundets holdning er til dét at bidrage til udviklingen i lokalområderne.

I løbet af maj måned udsendes der derfor et spørgeskema til alle foreninger i de deltagende kommuner med dette tema. Både forskere og kommuner håber, at civilsamfundet vil bruge 10-15 minutter på at svare på spørgsmålene. Typisk vil spørgeskemaet være sendt til formanden i den pågældende forening eller selvejende institution.

Studiet af ’Civilsamfundets betydning for lokal udvikling’ gennemføres i 2022-2023 og indebærer blandt andet., at der i hver kommune udvælges fokusområder, som bliver kigget nærmere på i forhold til, hvordan civilsamfundet indgår i arbejdet med lokal udvikling.

Der udsendes også et spørgeskema til kommunens borgere om deres holdning til at bidrage til civilsamfundets muligheder for at skabe lokal udvikling.

Projektet er støttet forskningsmidler fra landdistriktspuljen bevilliget af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet og af de fire kommuner.

Læs mere om projektet på CISC’s hjemmeside.


 

Kontakt

For yderligere information, kontakt:

Evald Bundgård Iversen, lektor og centerleder
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Mobil 61 66 48 66
eiversen@health.sdu.dk

Bo Kousgaard, kommunikationsansvarlig
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Mobil 23 23 86 24
bkousgaard@health.sdu.dk


Redaktionen afsluttet: 05.05.2022