Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Sådan skaber vi et Danmark i Bevægelse

Nu fremlægger forskere fra Syddansk Universitet en række anbefalinger til, hvordan vi bedst skaber et Danmark i bevægelse.

For to år siden gennemførte Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet den hidtidige største måling af danskernes bevægelsesvaner.

Flere end 163.000 personer deltog i undersøgelsen, som afdækker og kobler motiver og muligheder for fysisk aktivitet og idræt i den danske befolkning.

Undersøgelsen er suppleret med knap 50 interviews om bevægelsesvaner og motiver for at være fysisk aktiv samt en registrering af knap 1500 borgeres daglige bevægelsesaktivitet i løbet af en uge.

Nuanceret indsigt i danskernes bevægelsesvaner

Resultaterne fra undersøgelserne er nu blevet bearbejdet og diskuteret med flere end halvdelen af Danmarks kommuner samt en gruppe af repræsentanter for udvalgte kommuner, store landsorganisationer og statslige centre og myndigheder.

- De mange analyser af det meget omfattende materiale fra de forskellige undersøgelser har både givet en ny viden og en meget mere nuanceret indsigt i, hvor forskellige de fysiske bevægelsesvaner er på tværs af landet og mellem befolkningsgrupper, fortæller professor Bjarne Ibsen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

- Det er en viden, som kan bruges til meget mere præcise indsatser i fremtiden for at fremme et samfund med mere fysisk bevægelse, siger han.

Den nye viden fremlægges på konference torsdag

Forskerne fra CISC er klar til at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan fremme fysisk aktivitet og bevægelse for forskellige befolkningsgrupper. Anbefalinger, som vil være et værdifuldt værktøj for alle, der arbejder med at planlægge og prioritere fremtidens indsatser for at skabe et ’Danmark i Bevægelse’.

Anbefalingerne vil blive fremlagt på en konference på Syddansk Universitet torsdag den 10. november.

På konferencen vil der blive præsenteret ny viden og anbefalinger fra forskerne bag undersøgelsen og man vil få konkrete eksempler fra kommuner, foreninger, frivillige organisationer samt andre aktører. Alt sammen for at give det bedst mulige grundlag for at skabe et Danmark i bevægelse.

Næsten alle danskere er fysisk aktive – blot på mange forskellige måder

Undersøgelserne i Danmark i Bevægelse viser, at næsten alle danskere er i fysisk bevægelse i løbet af en uge – i hjemmet, på arbejde, under transport og i fritiden.

Derfor opfordrer forskere til, at vi fremover ikke skelner mellem ’fysisk aktive’ og ’fysisk inaktive’, som giver indtryk af, at folk ikke bevæger sig fysisk. For det gør de. Det sker bare på mange forskellige måder.

- Vi skal derfor i stedet tale om, at ’alle er fysisk aktive, men mange kunne være mere aktive’, siger Bjarne Ibsen.

Anbefalinger fra forskerne

På baggrund af analyserne i forskningsprojektet anbefaler forskerne blandt andet.:

Sæt fokus på de grupper, som er mindst aktive: Der er store forskelle mellem befolkningsgrupper på, hvor bevægelsesaktive borgerne er. Når nogle befolkningsgrupper er mindre aktive skyldes det som oftest ikke manglende lyst, men sociale og kropslige forhold – samt forskellige individers livshistorier og baggrunde.

De mindst aktive grupper er: Førtidspensionister, arbejdsledige på kontanthjælp, indvandrere fra ikke-vestlige lande, borgere med betydelig nedsat funktionsevne (fysisk, psykisk og kognitivt) og borgere uden en erhvervsuddannelse.

Understøt gode oplevelser: Det gøres bl.a. ved at anvise relevante valgmuligheder for at være fysisk aktiv på baggrund af den enkeltes initiativ, historie, livssituation, følelser, motiver og eventuelle tidligere dårlige oplevelser.

Sæt fokus på eksisterende faciliteter og områder til fysisk bevægelse: Flere idrætsfaciliteter fører ikke automatisk til flere bevægelsesaktive borgere. Der er mere behov for, at borgerne får et større kendskab til og erfaring med de eksisterende faciliteter.

Samtidig kan mange faciliteter udnyttes mere og bredere, så grupper, der i mindre grad bruger de eksisterende faciliteter, i højere grad får positive erfaringer med, hvad de kan bruges til.

 

Kontakt

Bjarne Ibsen, professor
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Tlf. 2728 9904.
Mail: bibsen@health.sdu.dk

Jens Høyer-Kruse, adjunkt
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Tlf. 2135 6136.
Mail: jhkruse@health.sdu.dk

Karsten Elmose-Østerlund, lektor
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Tlf. 2135 6294
Mail: kosterlund@health.sdu.dk

Fakta om Danmark i Bevægelse

  • Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner.
  • Målingen omfatter flere forskellige undersøgelser, bl.a. en spørgeskemaundersøgelse, der er besvaret af over 163.000 personer.
  • Resultaterne er gjort op kommune for kommune, så resultaterne kan bruges lokalt.
  • Undersøgelsen er støttet af Nordea-fonden.
Redaktionen afsluttet: 09.11.2022